25thJune

25thJune

25thJune

 

February 12,2022

ถนนเรียบต้องทนรออีก ๑ ปี สั่งห้ามตั้งจุดรับบริจาคลานย่าโม

“ผู้ว่าฯ” จับมือนายกเทศมนตรีนครฯ ร่วมทำงานแก้ไขปัญหาในเขตเมือง เร่งปรับปรุงพื้นผิวถนนอีก ๑๕ เส้นทางให้เรียบ เบื้องต้นเทศบาลฯ ตั้งงบประมาณแล้ว คาดแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สั่งงดตั้งจุดรับบริจาคที่ลานย่าโม ห่วงโควิดขาขึ้น ย้ำเข้มงวดมาตรการ หากสถานการณ์คลี่คลายพร้อมเปิด ‘ถนนขั่วหมี่’ จัดเล่นน้ำสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงานการสร้างถนนเรียบและการปรับปรุงทัศนียภาพโคราชเมืองสะอาด โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา และผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต ๓ นครราชสีมา ร่วมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน ๑๕ โครงการ ซึ่งเป็นงานปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต และโครงการโคราชเมืองสะอาด ประกอบด้วย การทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง การปลูกต้นไม้และการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร การทำความสะอาดคูเมือง ปรับปรุงและจัดระเบียบบริเวณลานลานย่าโมรวมทั้งตอบข้อซักถาม

จากนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย พร้อมนายประเสริฐ บุญชัยสุข ได้พบกับนางสาวมณีรัตน์ ตันฑวรรธนะ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมา และนายควง คำถี อนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะกรรมการติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเครือข่ายคนพิการโคราช ได้มาร้องขออารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นการออกแบบสถานที่ให้รองรับการใช้งานของทุกคนรวมถึงคนชราและผู้พิการ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย ประกอบด้วย ๑.ทางเท้าไร้สิ่งกีดขวาง ๒.ทางลาดขึ้นทางเท้า ๓.สัญลักษณ์สีชัดเจนและสัญญาณไฟข้ามทางแยกและทางม้าลาย ๔.ทางลาดลงคูเมืองรวมทั้งพิจารณาจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยคนพิการติดลานย่าโม

นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยว่า “ถือเป็นโอกาสที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่น การขออนุมัติงบการต่อท่อน้ำดิบจากลำตะคองมาเข้าระบบผลิตน้ำประปา การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม, การแก้ไขปรับปรุงผิวถนนเส้นทางจราจรที่มีปัญหาผิวถนนขรุขระให้มีสภาพเรียบไม่มีหลุมบ่อหลังนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงสู่ใต้ดิน ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ๔ เส้นทางเหลือ ๑๕ เส้นทาง คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ การแก้ปัญหาตู้ไฟฟ้ากีดขวางทางเท้าซึ่งต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๙๐ ซม. และบางตู้บดบังทัศนียภาพสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ขอความร่วมมือ กฟภ.ออกแบบทาสีตู้สร้างสีสันให้สวยงามเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด และลานย่าโมและเตรียมการจัดงานสงกรานต์กำหนดคัดเลือกถนนภายในเขตเมือง เนรมิตเป็นถนนสายขั่วหมี่ (ผัดหมี่โคราช) หากสถานการณ์คลี่คลายสามารถจัดกิจกรรมได้จะดำเนินการทันที การปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาให้โคราชเป็นเมืองสะอาด มีทัศนียภาพสวยงาม รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น”

ทั้งนี้ เทศบาลนครฯ เห็นชอบที่จะดำเนินการตามที่ผู้พิการร้องขอให้มีอารยสถาปัตย์เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในเขตเมือง เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของบดำเนินการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์กับ “โคราชคนอีสาน” ถึงกรณีการติดตามการปรับปรุงพื้นผิวถนนในเขตเทศบาลนครฯ ว่า “ผมได้นำข้อหารือไปพูดคุยกับเทศบาลนครนครราชสีมา ในประเด็นเรื่องถนนเรียบ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน ทำให้มีการขุดเจาะถนนในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้มีการปรับพื้นผิวถนนแล้วบางส่วน โดยถนนที่ทำแล้วมี ๔ เส้นทาง แต่ยังเหลืออีก ๑๕ เส้นทาง ซึ่งเทศบาล นครฯ รายงานว่า ได้จัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มลงมือได้ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการปรับปรุงให้ครบทุกเส้นทาง คาดว่าเส้นทางที่ช้าที่สุดอาจจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖ แต่ผมได้ทักท้วงไปว่า ถนน ๔ เส้นทางที่ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุงโดยใช้การเทพื้นทับผิวถนนเก่า อาจจะทำให้การระบายน้ำมีปัญหา ซึ่งเทศบาลนครฯ ก็รับทราบและจะทำไปแก้ไขต่อไป”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “ในส่วนหม้อแปลงของโครงการนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งตั้งอยู่บนทางเท้าข้างถนน แต่การไฟฟ้าฯ รับรองว่า ได้เว้นระยะไว้ ๙๐ เซนติเมตรแล้ว สามารถใช้เดินสัญจรผ่านไปมาได้ แต่ขอให้ประชาชนช่วยดูว่า มีจุดไหนที่เดินไม่ได้บ้าง ซึ่งบางจุดอาจจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายหม้อแปลงได้จริงๆ แต่ผมคิดว่า อนาคตจะต้องมีแผนในการย้ายระยะยาว แต่ในส่วนระยะสั้น จะมีการปรับทัศนียภาพหม้อแปลงเหล่านี้ให้สวยงาม โดยการไฟฟ้าฯ จะจัดให้มีการประกวดหรือเพ้นท์ภาพเหล่านี้ตามจุดต่างๆ ซึ่งผมได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เห็นหม้อแปลงเหล่านี้ติดตั้งไว้ข้างถนนเช่นกัน ก็ใช้วิธีเหมือนกัน คือ เพ้นท์ภาพเพื่อลดความไม่น่าชมลงไป แต่ถ้าจุดใดที่กีดขวางทางเดินจริงๆ ขอให้แจ้งมา เพราะการไฟฟ้ฯ บอกว่า ไม่มี แต่ผมคิดว่าน่าจะมี แม้จะไม่สามารถย้ายได้ในวันนี้ แต่ในอนาคตจะต้องมีแผนการย้ายออกไปได้”

“ผมยังได้พูดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานย่าโมว่า ต่อไปนี้ต้องไม่มีการตั้งจุดรับบริจาคหรือการเรี่ยไรเงินจากวัดหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่มาได้กราบไหว้ย่าโมหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และยังทำให้ทัศนียภาพในบริเวณนั้นสวยงาม ซึ่งเทศบาล นครฯ ก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ และผมยังเสนออีกว่า ต้องการให้มีเพลงโคราชเปิดคลอเบาๆ รอบลานย่าโม เพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นโคราช นักท่องเที่ยวจะได้มีความรู้สึกว่า ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง โดยผมจะให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า “ทั้งนี้ การแก้ไขเรื่องต่างๆ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับเทศบาลนครฯ ยังมีอีกหลายปัญหาที่จะต้องช่วยกันแก้ไข เช่น ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลเรื่องนี้ แต่ขณะนี้เรื่องอยู่ในศาลปกครอง หากศาลพิจารณาแล้วก็จะต้องเร่งดำเนินการ เพราะขณะนี้ขยะเริ่มมากขึ้นอาจจะตกค้างได้ในอนาคต เรื่องโครงการท่อส่งน้ำลำตะคองมาที่โรงสูบน้ำมะขามเฒ่า มีปัญหาว่า จังหวัดได้นำเสนอเข้า ครม. ๒ ครั้ง แต่ถูกตีกลับมาให้ใช้เงินท้องถิ่น จังหวัดจึงรับผิดชอบที่จะต้องไปชี้แจงกับสำนักงบประมาณว่า ท้องถิ่นอาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอ ๑,๖๐๐ ล้านบาท และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง จังหวัดได้ของบประมาณเพื่อนำมาป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครฯ แต่ก็มีปัญหาว่า สำนักงบประมาณท้วงติงมาว่า งบกลางที่ขอไปจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี แต่งบประมาณกว่า ๓๐๐ ล้านอาจจะทำไม่เสร็จภายใน ๑ ปี ดังนั้น สำนักงานโยธาฯ อาจจะต้องมาแบ่งโครงการออก เพื่อจะทำให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และผมก็จะต้องเข้าไปชี้แจงเพื่อของบประมาณในส่วนนี้”

“นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่ากังวลอีกเรื่อง คือ โควิด-๑๙ วันนี้การติดเชื้อเกิดขึ้นในจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ จะโทษคนอื่นไม่ได้แล้ว ต้องโทษตัวเอง เพราะมีการติดเชื้อในจังหวัดมากกว่ามาจากต่างจังหวัด ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับมาตรการที่จังหวัดจะนำมาบังคับใช้ ส่วนราชการก็จะต้องกำกับให้มีการใช้มาตรการอย่างเข้มงวด แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ การติดเชื้อในชุมชน ในตลาด อาจจะทำให้ในอนาคตเกิดการติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้างและในโรงเรียน จึงต้องมีการปรับชุดปฏิบัติการที่จะลงไปตรวจในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ห้างสรรพสินค้า และตลอด ซึ่งเดิมที่จะเน้นตรวจในสถานบริการ และร้านอาหาร นำมาตรการเก่ากลับขึ้นมารื้อฟื้นใช้ให้เข้มงวดและปฏิบัติอย่างเข้มงวด หากดูจากสถานการณ์ของประเทศ ขณะนี้เป็นช่วงขาขึ้นของโควิด คิดว่า โควิดจะยังระบายอีกสักพักใหญ่ จึงต้องคอยเข้มงวดเรื่องมาตรการ ไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และพยายามทำให้ลดลงเรื่อยๆ” นายวิเชียร กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวท้ายสุดว่า “หากโควิด-๑๙ มีสถานการณ์ดีขึ้น จังหวัดอาจจะได้จัดงานสงกรานต์ เพราะปีนี้งานย่าโมก็ไม่ได้จัด กลัวว่าจะมีการรวมตัวจำนวนมาก ซึ่งงานสงกรานต์เตรียมงานร่วมกับนายกเทศมนตรี นครฯ แล้ว แต่ต้องดูสถานการณ์โควิดเป็นระยะๆ ถ้าไม่ดีขึ้นก็จัดงานสงกรานต์ไม่ได้ โดยคิดไว้ว่า สงกรานต์โคราชจะจัดให้มีถนนขั่วหมี่ บริเวณถนนข้างวัดพายัพ ให้นักท่องเที่ยวเข้าออกได้ทางเดียว เดินเล่นน้ำและได้กินผัดหมี่โคราชตลอดเส้นทาง พร้อมกับจัดให้มีจุดเล่นน้ำ มีการคัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจค้นอาวุธ และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๔ ประจำวันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช  ๒๕๖๕

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา


31 1,516