12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

March 05,2022

‘นกแอร์’บินเร็วสุดหลังสงกรานต์ ประเดิมเส้นทาง‘โคราช-เชียงใหม่

สายการบินนกแอร์เข้าหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนในโคราช ยื่นข้อเสนอขอผ่อนปรนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการบิน ‘ผู้บริหารนกแอร์’ เผยบินโคราช-เชียงใหม่ เส้นทางแรก คาดบินเร็วสุดหลังสงกรานต์ ขอเวลาจัดการเอกสาร ๑ เดือน ‘ผู้ว่าวิเชียร’ เชื่อมั่นนกแอร์ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมวีวัน โคราช ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ นำโดย พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ที่ปรึกษาบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมประชุมหารือ นำเสนอขอการสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินโคราช-เชียงใหม่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา นายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลโคราช และผู้แทนศูนย์การค้าใหญ่ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม

ช่วงโควิดก็ไม่หยุดบิน

พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช กล่าวว่า “นกแอร์มีแผนจะมาเปิดเส้นทางการบิน จากจังหวัดนครราชสีมาไปเชียงใหม่ ไปภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนล่าง มีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยนกแอร์ก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๑๗ แล้ว เป็นสายการบินของคนไทยแท้ๆ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ก็ไม่เคยหยุดบิน ถึงแม้จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่นกแอร์ก็ยอมแบกรับมาตลอดช่วง ๒-๓ ปี ปกตินกแอร์จะบิน ๑๕๘ เที่ยวบินต่อวัน แต่เมื่อมีโควิด-๑๙ ลดเหลือเพียง ๒๐ เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้น ทำให้สามารถบินได้ ๔๐ เที่ยวบินต่อวัน และจะพยายามเพิ่มเที่ยวบินให้มากขึ้น เพราะเราปฏิญาณไว้แล้วว่า จะบริการคนไทยตลอดไป ถึงแม้ว่าสายการบินจะต้องติดลบ ก็จะพยายามช่วยเหลือประชาชน นกแอร์ทราบมาว่า ที่โคราชมีสนามบินพาณิชย์อยู่แล้ว แต่ใช้งานด้านการบินพาณิชย์น้อยมาก ประกอบความต้องการของคนโคราชมีมากพอสมควร นกแอร์จึงต้องการมาเปิดให้บริการ โดยเปิดเส้นทางการบินไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศ หรือแม้แต่ต่างประเทศในอนาคตถ้าสามารถเป็นไปได้”

โคราชมีความพร้อม

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “ผมคิดว่าจังหวัดนครราชสีมา ถึงเวลาแล้วที่จะมีสายการบินพาณิชย์ เพราะโคราชมีความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน และยังทราบข่าวว่า นกแอร์ได้รับอนุญาตเส้นทางการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแล้ว ซึ่งคนโคราชดีใจ และวันนี้จะได้พูดคุยให้มีความชัดเจน ผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆ ในโคราชทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมจะให้การสนับสนุนสายการบินนกแอร์ เพื่อให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการบินได้อย่างถาวร ซึ่งทุกภาคส่วนพร้อมให้การสนับสนุนและข้อมูลในประเด็นที่นกแอร์มีความสนใจ”

เตรียมบินโคราช-เชียงใหม่

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซีอีโอสายการบินนกแอร์ กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์ได้รับการจัดสรรเส้นทางการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีเส้นทางดังนี้ ๑.โคราช-เชียงใหม่ ไปและกลับ ๒.โคราช-หาดใหญ่ ไปและกลับ และ ๓.โคราช-ภูเก็ต ไปและกลับ ซึ่งนกแอร์มีการทำข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่า ประชาชนมีความต้องการจะให้มีเส้นทางโคราช-กรุงเทพฯ แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในการทำเรื่องของจัดสรรเส้นทางการบิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำหรับความพร้อมของสายการบินนกแอร์ที่จะเข้ามาดำเนินการต่างๆ ในแต่ละเส้นทาง ขณะนี้หากนกแอร์ได้รับการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน นกแอร์ก็พร้อมที่จะดำเนินการเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ ทั้งไปและกลับก่อน เป็นเส้นทางแรก ส่วนความถี่การบินช่วงแรกจะตั้งไว้ที่ ๒-๔ เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก่อน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เข้ามาด้วย ส่วนขนาดของเครื่องบิน นกแอร์ดูไว้ ๒ ขนาด คือ เครื่อง Boeing 737-800 ความจุ ๑๘๙ ที่นั่ง และเครื่องบิน Q400 ความจุ ๘๖ ที่นั่ง สาเหตุที่จะต้องเสนอมา ๒ เครื่องบิน เนื่องจากที่ผ่านมา โคราชมีสายการบินอื่นๆ มาเปิดให้บริการ โดยใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ จึงทำให้ประสบปัญหาขาดทุน รายได้กับรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงปิดให้บริการไปมากถึง ๖ สายการบิน”

บินเร็วสุดหลังสงกรานต์

“นกแอร์ยังศึกษาอีกว่า ที่ผ่านมาสายการบินอื่นๆ ทำไมจึงปิดตัว ซึ่งเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ มีความต้องการสูง นกแอร์จึงดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ จะสามารถเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ นกแอร์จึงศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆ โดยราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบัน จะมีสถานการณ์ด้านอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะราคาตั๋วจะขึ้นอยู่กับความต้องการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอื่นๆ กำลังมีการแพร่ระบาดของโควิด และขณะนี้ค่าน้ำมันพุ่งขึ้นสูงจากปีที่แล้วมากถึงร้อยละ ๕๐ สาเหตุหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ระหว่างประเทศรัฐเซีย กับยูเครน นกแอร์พร้อมที่จะดำเนินการตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นต้นไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะพร้อมสนับสนุนขนาดไหน”

ขอรับการสนับสนุน

นายวุฒิภูมิ กล่าวอีกว่า “ในส่วนของข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จะคล้ายกับเส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง ที่นกแอร์กำลังจะดำเนินการ แต่เส้นทางโคราช-เชียงใหม่ จะแตกต่างกับเส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง เพียงบางเรื่อง อย่างที่ทราบกันว่า เส้นทางโคราช-เชียงใหม่ มีความต้องการมากพอสมควร นกแอร์จึงจะไม่ขอการรับประกันจำนวนที่นั่ง แต่จะขอการสนับสนุนจากภาครัฐดังนี้ การผ่อนปรนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน เช่น ค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการการขึ้นลงของท่าอากาศยาน ค่าบริการที่เก็บจากการจอดเครื่องค้างคืน ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศหรือวิทยุการบินต่างๆ และค่าเช่าสำนักงานหรือค่าเช่าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร นกแอร์มีความตั้งใจที่จะเปิดเส้นทางการบินนี้จริงๆ แต่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ หากจำหน่ายตั๋วโดยสารแพง ความต้องการเดินทางก็จะน้อยลง ดังนั้น นกแอร์จึงต้องขอการผ่อนปรนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากภาครัฐ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นต้นทุนบางส่วน ที่จะทำให้ผู้โดยสารแบกรับค่าโดยสารที่สูงขึ้น”

“ส่วนการสนับสนุนจากภาคเอกชน นกแอร์จะขอความร่วมมือจากศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆ เช่น หอการค้า ในการสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์เส้นทางที่นกแอร์จะเปิดบินหรือช่วยสนับสนุนตั๋วโดยสารในภาคธุรกิจหรือคู่ค้าต่างๆ โดยนกแอร์จะมีกลยุทธ์ในการมองหาเพื่อนร่วมธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นศูนย์การค้าต่างๆ อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่สามารถทำร่วมกับนกแอร์ได้ เช่น การตั้งเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในศูนย์การค้า จุดเช็กอิน หรือรถบริการจากศูนย์การค้าไปยังสนามบิน” นายวุฒิภูมิ กล่าว

เชื่อมั่นนกแอร์เป็นมืออาชีพ

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “ในสิ่งที่นกแอร์กล่าวถึง อยู่ในวิสัยที่หน่วยงานในโคราชน่าจะทำได้ จากทั้งภาครัฐและเอกชน บางส่วนอาจจะต้องร้องขอไปยังส่วนกลาง โดยโคราชอาจจะไปร่วมช่วยผลักดันในการขอผ่อนปรนค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนการขอสนับสนุนจากศูนย์การค้า เราเคยคุยกันหลายครั้ง มีความพร้อมเสมอ และพวกเราเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนกแอร์ ซึ่งจะประสบความสำเร็จแน่นอน โดยที่ผ่านมาโคราชมีประสบการณ์กับสายการบินนิวเจน เราให้การสนับสนุนดีมาก ทั้งการสนับสนุนสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสารตามศูนย์การค้าต่างๆ สิ่งที่นกแอร์ขอมาเราให้การสนับสนุนได้ทั้งหมด นอกจากนี้โคราชยังมีสถานศึกษาหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มทร.อีสาน มทส. และวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะมีคนเดินทางเป็นประจำ ผมคิดว่าที่ผ่านมาสายการบินนิวเจน ไม่ใช่มืออาชีพในด้านการบินพาณิชย์แบบจำหน่ายตั๋ว วันที่เขามาเปิดให้บริการยังไม่มีที่จำหน่ายตั๋ว คนจะโทรไปจองก็ไม่รู้จะติดต่ออย่างไรและเขายังมีเครื่องบินขนาดเดียว คือ ๑๘๙ ที่นั่ง ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงและปิดตัวไปในที่สุด”

ภาครัฐพร้อมผ่อนปรน

นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา กล่าวว่า “ตามที่สายการบินนกแอร์ กล่าวถึงข้อเสนอจากภาครัฐ คือ กรมท่าอากาศยาน และสำนักงานวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ประเด็นในการขอผ่อนปรนค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศของกระทรวงคมนาคม มีการยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงและจอดเครื่องที่ท่าอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมามีประกาศตัวนี้อยู่ แต่มีผลบังคับตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากนกแอร์เริ่มบินได้ตามระยะเวลาในประกาศ จะได้รับการยกเว้นตามประกาศของกระทรวงคมนาคม สำหรับค่าเช่าสำนักงาน นกแอร์สามารถขอผ่อนปรนได้เหมือนที่ดำเนินการขอกับท่าอากาศยานเบตง โดยทำหนังสือถึงกรมท่าอากาศยาน เพื่อพิจารณาในลักษณะเดียวกันได้”

“ข้อเสนอของท่าอากาศยานเบตงที่ได้รับจากนกแอร์ ในการขอสนับสนุนการเปิดบิน ได้ผ่อนปรนลดตามอัตราขั้นบันไดตามที่ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนกำหนดไว้ ซึ่งค่าขึ้นลงท่าอากาศยานและค่าที่เก็บอากาศยานในระยะเวลา ๒ ปี ในอัตราปีแรก ๘๐% และปีที่ ๒ จำนวน ๖๕% แต่ของโคราชในประกาศกระทรวงฯ ฉบับแรก ยกเว้นทั้งหมด ในกรณีที่เปิดบินทันก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่ถ้าไม่ทันสามารถทำหนังสือถึงกรมท่าอากาศยาน เพื่อพิจารณาลดค่าขึ้นลงและค่าที่เก็บอากาศยาน” นางสาวสุรีรัตน์ กล่าว

ภาคเอกชนหนุนเต็มที่

ในส่วนของภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช นำเสนอในลักษณะเดียวกันว่า มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินนกแอร์ ส่วนการจัดหาสถานที่เป็นเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร และการบริการรถรับส่งถึงท่าอากาศยานนครราชสีมา เบื้องต้นมีความพร้อมแต่จะต้องหารือกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์

นกแอร์พร้อมบินที่โคราช

จากนั้น ภายหลังการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้จัดให้มีการแถลงข่าวร่วมกัน โดย พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช กล่าวว่า “นกแอร์มีความตั้งใจอย่างมาที่จะมาทำการบินจากจังหวัดนครราชสีมา ไปจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้ในอนาคต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของโคราช ช่วยให้โคราชมีสายการบินเกิดขึ้น โดยที่จังหวัดและสายการบินนกแอร์มีความพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน และบุคลากร นกแอร์จะเข้ามาช่วยให้การคมนาคมของโคราช มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น”

ขอเวลาทำเอกสาร ๑ เดือน

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์ ตั้งเป้าหมายในการเปิดสายการบินไว้ ๓ เส้นทาง ได้แก่ โคราช-เชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดเป็นเส้นทางแรก จากนั้นจะตามมาด้วย โคราช-ภูเก็ต และโคราช-หาดใหญ่ โดยจะต้องศึกษาความต้องการของคนโคราชก่อน ส่วนการมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานภาครับและเอกชน ในวันนี้ เพราะสายการบินนกแอร์มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนักท่องเที่ยว นักเดินทาง นักธุรกิจ และนักลงทุน ได้มีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น โดยวันนี้สายการบินนกแอร์ ตั้งใจจะมาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งในโคราชและส่วนกลาง เช่น การขอลดค่าธรรมเนียมหรือผ่อนปรนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน และขอความร่วมมือจากเอกชนในการประชาสัมพันธ์ และการเดินทางระหว่างศูนย์การค้าไปสนามบิน จากข้อเสนอขอรับการสนับสนุน จะมีการหารือกับหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่งว่า ทางหน่วยงานภาครัฐจะอนุมัติข้อเสนอหรือความร่วมมือต่างๆ ได้ประมาณเมื่อใด ส่วนเรื่องเอกสารนกแอร์จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๑ เดือน ซึ่งเดิมทีนกแอร์มีความพร้อมที่จะดำเนินการบริการสายการบินประมาณหลังเทศกาลสงกรานต์”

ค่าโดยสารไม่แพง

“สำหรับราคาค่าตั๋วโดยสารแต่ละเส้นทางจะเข้าอยู่กับความต้องการ โดยเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ หากตั้งราคาต่ำและความต้องการบินต่ำด้วย ก็อาจจะไม่คุ้มค่าในเส้นทางนี้ ซึ่งอาจจะขยับค่าโดยสารขึ้น เพื่อจับกลุ่มที่ต้องการเดินทางทางอากาศ และมีกำลังซื้อสูง จึงเป็นที่มาว่า ทำไมสายการบินนกแอร์จึงเลือกเครื่องบิน ๒ รุ่น ที่จะมาบินในเส้นทางโคราช-เชียงใหม่ คือ เครื่อง Boeing 737-800 ความจุ ๑๘๙ ที่นั่ง แต่ถ้ามีความต้องการน้อยอาจจะต้องใช้เครื่องบินขนาดกลางหรือเล็กลงมา เพื่อจะได้ควบคุมค่าน้ำมัน ทำให้ตั๋วโดยสารราคาไม่สูงมาก คือ เครื่องบิน Q400 ความจุ ๘๖ ที่นั่ง ซึ่งในช่วงเดือนแรกอาจจะใช้เครื่อง Q400 ก่อน บินสัปดาห์ละ ๒ เที่ยวบิน จากนั้นจะเพิ่มความถี่เข้าไป เช่น เป็นสัปดาห์ละ ๓-๔ เที่ยวบิน หากดำเนินการไปแล้ว ๓ เดือน อาจจะมีการพิจารณาเปิดบินทุกวัน หรือเปลี่ยนเป็นเครื่องบินลำใหญ่ แต่ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง”

“ความเป็นไปได้ของราคาตั๋วโดยสาร เรามองไว้ว่า จะเป็นราคาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับเส้นทางขอนแก่น-เชียงใหม่ คือ เริ่มต้นตั้งแต่ ๙๐๐ บาทขึ้นไป หากซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาก็จะถูก แต่เมื่อใกล้บิน ราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักที่สายการบินทั่วไปปฏิบัติกันมา แต่ราคาก็จะพยายามตั้งไว้ในช่วงที่สายการบินนกแอร์สามารถดำเนินการได้ตลอดไป ไม่ใช่ว่า เปิดไม่นานก็ปิด” นายวุฒิภูมิ กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา จะช่วยดำเนินการผลักดันข้อเสนอของสายการบินนกแอร์ เช่น การขอลดค่าธรรมเนียมหรือผ่อนปรนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบิน โดยจะนำภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในส่วนของภาคเอกชน มีความเห็นตรงกันว่า จะดำเนินการสนับสนุนในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ส่วนการตั้งจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตามศูนย์การค้าต่างๆ และการเดินทางจากเขตตัวเมืองไปยังสนามบิน เรื่องนี้ภาคเอกชนอาจจะต้องหารือกับส่วนกลางก่อน”

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปเยี่ยมชมท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยในเพจเฟซบุ๊ก Wutthiphum Jurangkool - NokAir CEO โพสต์ข้อความว่า “เยี่ยมชมท่าอากาศยานนครราชสีมา(โคราช) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดถึงการเปิดเส้นทางบินจากท่าอากาศยานโคราช...ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มกำลัง นกแอร์พร้อมทำการบินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาวโคราชและภูมิภาคครับ”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๗ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่  ๘  เดือนมีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕


39 1,535