17thJune

17thJune

17thJune

 

March 20,2022

ชาติพัฒนาส่ง ‘ญาณกิตติ์’ รักษาเก้าอี้ซ่อม ส.ท.เขต ๒ มั่นใจไม่มีใครช่วงชิงสําเร็จ

 ‘โคราชชาติพัฒนา’ ส่งคนรุ่นใหม่ “ญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์” ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ท.เขต ๒ ร่วมพัฒนาโคราชเป็นเมืองหลวงของอีสาน ด้าน “นพ.วรรณรัตน์” เชื่อมั่นคนโคราชยังให้โอกาส เผยที่ผ่านมาเทศบาลนครฯ ด้วยการนําของ “นายกประเสริฐ” มีผลงานชัดเจน

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) กลุ่มโคราชชาติพัฒนา นำโดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ (ส.ท.) นำนายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ ไปสักการะย่าโม้เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเดินทางไปสมัครเลือกตั้ง ส.ท.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ ๒ หลังจากที่นายลวัสวัฒน์ แสนสระน้อย (โน๊ต) ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ มีนาคมที่ผ่านมา

ต่อมาในเเวลา ๐๘.๐๐ น. นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ เดินทางไปยังอาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนครฯ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกลุ่มโคราชชาติพัฒนา และผู้อำนวยการศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ ๒ เดินทางมาให้กำลัง ก่อนที่จะขึ้นไปยังชั้น ๕ เพื่่อยื่นเอกสารประกอบการสมัคร โดยมี พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมสังเกตการณ์ และเนื่องจากขณะนั้นมีผู้มาสมัครเพียงคนเดียว ทำให้นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ ได้รับหมายเลข ๑ หลังจากนั้นลงมาใต้ถุนอาคารพบประชาชนรอ มอบดอกไม้ ชูป้ายและส่งเสียง “นิวสู้สู้” เป็นระยะ

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เปิดเผยว่า “การคัดเลือกผู้สมัครในทีมโคราชชาติพัฒนา เลือกคนหนุ่มที่มีคุณภาพคือนายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกําลัง และปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขณะนี้กําลังเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง ถือเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อม อายุเพิ่ง ๓๑ ปี นับเป็นคนหนุ่มที่ความมุ่งมั่นตั้งใจ มีไฟที่จะมารับใช้ประชาชนร่วมกับทีมโคราชชาติพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนโคราชให้เป็นเมืองหลวงของอีสาน ตามนโยบายของทีมโคราชชาติพัฒนา เราต้องการคนที่มีความพร้อม มีพลัง และคนหนุ่มสาวสมัยนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เราจึงต้องการให้โอกาสมาใช้ความรู้ความสามารถรับใช้ประชาชน ให้บ้านเมืองเจริญเติบโตต่อไป”

“ผมเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะให้การสนับสนุนทีมโคราชชาติพัฒนา เนื่องจากครั้งที่แล้วก็ให้การสนับสนุนเลือกทุกเขต ครั้งนี้จึงเชื่อมั่นว่า จะให้โอกาสเราเหมือนเดิม ซึ่งทีมที่เข้ามาทำงานให้เทศบาลนครฯ เป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสมกับที่พูดไว้ มีผลงานปรากฏชัดเจน ประชาชนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเอง เชื่อมั่นว่า ประชาชนจะให้ความไว้วางใจเลือกคนหนุ่มคนนี้เข้ามาทำงาน”

นพ.วรรณรัตน์ กล่าวอีกว่า “ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ทีมโคราชชาติพัฒนาเข้ามาทำงานในเทศบาลนครฯ โดยการนำของนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี มีผลงานด้านโควิดอย่างเห็นได้ชัด เรามุ่งมั่นตรวจหาเชื้อทุกพื้นที่ มีความพร้อมในการรักษา มีโรงพยาบาลสนามหลายพื้นที่ และสามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ ได้อย่างครอบคลุม ปัจจุบันยังมีการค้นหาเชิงรุกอยู่ เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อโควิด ประกอบกับจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงยังชีพ มอบให้ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครฯ ส่วนงานด้านอื่นๆ เทศบาลนครฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เรียบ หลังจากที่มีการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสะดวก ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เทศบาลนครฯ ยังทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมือง เรามุ่งมั่นทำงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงเรื่องน้ำประปา วันนี้ท่อประปาในเขตเทศบาลนครฯ มีอายุมาก ทำให้เกิดการแตกและรั่ว เทศบาลนครฯ จึงจัดตั้งทีมแก้ไขปัญหาน้ำประปาขึ้น เมื่อจุดใดเกิดปัญหาก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทันที”

“ทุกงานที่เทศบาลนครฯ ทำ เราทำตาม นโยบายเมืองน่าอยู่ ของทีมโคราชาติพัฒนา เพื่อให้โคราชเป็นเมืองที่มีความสวยงาม เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งต่างๆ เป็นเมืองกีฬา เมืองท่องเที่ยว โดยสร้างสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโคราชมากยิ่งขึ้น และเรากำลังจะพัฒนาการบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการ ทำให้งานด้านต่างๆ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และล่าสุด เทศบาลนครฯ กำลังพยายามสร้างระบบขนส่งมวลชนให้เกิดขึ้น โดยจะนำรถไฟฟ้ามาใช้ ขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาอยู่” นพ.วรรณรัตน์ กล่าว

นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ท.เขต ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเผย “ผมเคยเป็นนักกีฬาครอสเวิร์ดเกมตัวแทนทีมชาติไทย และเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ระดับอาเซียนรายการปีนังโอเพ่น ที่ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนักเรียนทุกรายการที่เข้าแข่งขัน และรุ่นประชาชนทั่วไปหลายสมัย, เคยได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนบุญวัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษ สอนในรายวิชาการทําความเย็นและปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

“ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายลวัสวัฒน์ แสนสระน้อย หรือโน้ต ซึ่งเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่เด็ก ส่วนกรณีที่ผมสนใจมาลงเล่นการเมือง เพราะต้องการนำความรู้ที่เรียน มาพัฒนาท้องถิ่นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ผมต้องการทำให้บัตรประชาชน สามารถนำมาติดต่อราชการหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ทั้งหมดในบัตรเดียว โดยจัดทำเป็นแอปพลิเคชัน เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค การลงสมัครครั้งนี้ ผมมีความมั่นใจส่วนหนึ่ง เพราะปกติผมกินอยู่กับชาวบ้านอยู่แล้ว เป็นคนติดดิน ซึ่งในการลงพื้นที่หาเสียง ผมจะเน้นการเดินเท้าและขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จะพยายามไปให้ครบทุกชุมชนในเขต ๒ และถ้าประชาชนในเขต ๒ ขาดเหลือหรือมีความเดือดร้อนด้านใด สามารถบอกผมได้ทุกเรื่อง ผมยินดีรับใช้และแก้ไขปัญหา”  นายญาณกิตติ์ กล่าว

สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ท.เขตเลือกตั้งที่ ๒ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๙ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่  ๒๒  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


32 1,529