25thJune

25thJune

25thJune

 

April 02,2022

สั่งห้ามทิ้งกระดูกลงแม่น้ำมูล ฝ่าฝืนปรับ ๒๕,๐๐๐ บ. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเป็นระยะ

หลังองค์กรผู้ใช้น้ำและชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ กว่า ๓๐ ครั้ง กรณีมีผู้นำเถ้ากระดูกและเครื่องใช้ผู้ตายทำพิธีทิ้งลงแม่น้ำมูล ล่าสุดผู้ว่าฯ สั่งห้ามกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนปรับ ๒๕,๐๐๐ บาท สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวัง และให้แจ้งผู้ประกอบการ


ตามที่ “โคราชคนอีสาน” นำเสนอข่าวประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ร้องเรียนกรณีที่มีผู้ประกอบการทำธุรกิจเกี่ยวกับการลอยอังคาร รวมทั้งกระดูกคนตาย ทิ้งลงในแม่น้ำมูล และมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ กว่า ๓๐ ครั้งนั้น แต่ยังมีการดำเนินการอยู่

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการนำกระดูกจากการเผาศพมาทิ้งลงในลำน้ำมูล ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้ ๑.ให้เทศบาลตำบลท่าช้าง ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล ตามมาตรา ๒๗ (เหตุรำคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ) มาตรา ๒๘ (เหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน) อันมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    
๒.ให้เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันพันธ์ ห้ามนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล โดยสื่อให้เห็นถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ ๓.ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา มีหนังสือถึงผู้ประกอบกิจการฯ ให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระทำความผิดตามกฎหมาย
    
๔.ให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดชุดเฝ้าระวังการนำเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำน้ำมูล ๕.นำกรณีดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และ ๖.ให้ทุกอำเภอแจ้งกรณีดังกล่าวในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
    
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ทางประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำได้นำป้ายแจ้งเตือนไปปักเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิเชียร จันทรโณทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับโคราชคนอีสานว่า “ทราบมาว่า ทางสวนแสงเพชรเป็นคนรับจ้างและให้บริการเรือในการลอยอังคาร จึงเข้าไปแจ้งว่า การกระทำนี้ผิดกฎหมาย โดยในวันนี้ไม่ต้องไปดูแล้วว่า ลอยตรงไหน เพราะถ้าลอยลงน้ำก็มีข้อกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว ซึ่งเทศบาลฯ อำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องหมั่นตรวจตราเป็นระยะๆ ซึ่งที่ผ่านมาการลอยอังคารไม่ใช่ไปถึงก็โยนลงน้ำ แต่มีการเตรียมเรือหรือเตรียมการมาก่อน ดังนั้น กำนันและผู้ใหญ่บ้านจะต้องคอยเป็นหูเป็นตา แจ้งให้ทางจังหวัดทราบ หากไม่แจ้งท่านก็ต้องใช้น้ำที่ปนเปื้อนขี้เถ้ากระดูก ประชาชนจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตา

“ส่วนการกระทำผิดกฏหมาย ที่ผ่านมามีการตีความไปคนละทางว่า ที่ดินของเขาสามารถลอยได้ จึงต้องรอพิสูจน์ว่า เป็นที่ของเขาจริงหรือไม่ แต่ผมคิดว่า แม้เป็นที่ส่วนบุคคล แต่เขตน้ำมีการเชื่อมต่อกัน  ดังนั้น การนำเถ้ากระดูกไปทิ้งก็ถือเป็นการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ในโคราช รวมถึงต้นน้ำลำตะคอง ผมสั่งการให้มีการตรวจสอบ ยังไม่พบว่าพื้นที่อื่นมีการกระทำลักษณะนี้” นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าว

อนึ่ง ตามความหมายในพจนานุกรม คำว่า “อังคาร” หมายถึง “เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว” แต่สภาพการลอยอังคารลงในแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินั้น พบว่าเป็นการนำอัฐิ (กระดูก) และเครื่องใช้ของผู้ตายลงไปในแม่น้ำด้วย อีกทั้ง การลอยอังคารเป็นการปฏิบัติของศาสนาฮินดู ไม่ใช่ศาสนาพุทธ แต่มีความเชื่อว่าการลอยอังคารจะทำให้บรรพบุรุษได้ขึ้นสวรรค์

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๐ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่  ๒๙  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


29 1,498