25thJune

25thJune

25thJune

 

April 03,2022

วิเชียร’ผลักดัน‘มหานคร EV’ เพิ่มสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อ้าง‘โคราชสมาร์ทซิตี้’ฉลุย

โคราชเตรียมหารือเอกชน สร้างโมเดล EV City เปิดจุดเช่ารถไฟฟ้า สร้างสถานีชาร์จแบต หวังลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เชื่อมโยงการเป็น Low Carbon City รองรับความเจริญเติบโตของเมือง พร้อมขับเคลื่อนการเป็นเมืองทันสมัย และเตรียมจัดงานใหญ่ EV Expo ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้


เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้แก่ นายชรินทร์ ทองสุข นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอ ๓๒ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

ในวาระการประชุมเรื่องข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ตามที่จังหวัดนครราชสีมา มีการดำเนินนโยบาย ๘+๑๓ เป็นเรื่องเร่งด่วน ๘ เรื่อง และเรื่องระยะยาว ๑๓ เรื่อง เช่น Korat Cashless Society ซึ่งกำลังพยายามให้ลดการใช้เงินสด เรื่อง EV City (Electric Vehicle นวัตกรรมที่ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อน) ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จะมีการพูดคุยกับและเสนอโมเดลรูปแบบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นมหานคร EV โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อาจจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาให้บริการ นำร่องบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มีสถานีชาร์จไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้เช่า ซึ่งนายสมเกียรติ วิริยะกุล นันท์ กำลังเก็บข้อมูลจากหลายบริษัท เพื่อนำมาทำให้โคราชกลายเป็น EV City”

ต่อมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ขณะนี้โคราชเป็นศูนย์การของเมกะโปรเจ็กต์จากรัฐบาล เช่น มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และท่าเรือบก หลายฝ่ายจึงมองว่า แนวโน้มความเจริญที่เกิดกับโคราช จะเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด หากเป็นแบบนั้นจริง ปริมาณการจราจรในโคราชก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะตามมาคือ มลพิษต่างๆ โดยเฉพาะมลพิษทางอาการ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นก่อนจะถึงวันนั้น หลายฝ่ายจึงช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรจะให้โคราชกลายเป็น Low Carbon City ให้ได้ จึงมีการวางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อรองรับอนาคต สิ่งหนึ่งที่เพิ่มจำนวนคาร์บอนฯ คือ รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ รถส่วนบุคคล รถทางการเกษตร และรถที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงมีการคิดกันว่า ต้องการจะลดจำนวนรถเหล่านี้ลง แล้วหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV มากขึ้น วันนี้โคราชจึงพยายามทำเรื่อง EV ให้เป็น EV City โดยคาดว่าจะมีการจัดงาน EV EXPO ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงรถโดยสาร รถในงานก่อสร้าง รถในโรงงานอุตสาหกรรม รถส่วนบุคคล และรถทางการเกษตร ซึ่งทั้งหมดจะเป็นรถ EV หรือรถไฟฟ้า รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณของคาร์บอนฯ”

“การจะเป็น Low Carbon City มีความเชื่อมโยงกับ EV City ด้วย โดยทั้งสองเรื่อง อยู่ภายใต้การเป็น Smart Mobility ที่เกี่ยวข้องกับการเป็น Smart City จะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานที่จะลงมาศึกษาทางด้านวิชาการให้กับโคราช ซึ่งการทำ Korat Smart City มีการดำเนินการไว้แล้ว และมีการขออนุมัติทั้ง ๗ ด้าน เช่น Smart Development, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Government และ Smart Living จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) แล้ว โดยโคราชผ่านการรับรองให้เป็น Smart City แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Smart City ว่า จะมอบให้วันใด”

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า “ในส่วนของการทำ EV City เบื้องต้นมีการพูดคุยกับภาคเอกชนประมาณหนึ่งแล้ว และในวันที่ ๔ เมษายนนี้ จะมีการพูดคุยกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจากหลายส่วน ซึ่งรายละเอียดของการจัดทำ EV City และการจัดงาน EV Expo จะชัดเจนมากขึ้นหลังวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕”

หากมีความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๑ วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม - วันพุธที่ ๕  เดือนเมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕


29 1,523