25thMay

25thMay

25thMay

 

April 27,2022

ทุกคนต้องรู้ Cookie Policy สำคัญอย่างไร มีประโยชน์กับใครบ้าง

 

            ทุกวันนี้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ไหน ก็ต้องเจอกับ Cookie Policy จนหลายคนนั่งคิดว่าสิ่งนี้สำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันนโยบายคุกกี้ หรือ Cookie Policy ว่าคืออะไร และเราเกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายนี้

 

 

Cookie Policy คืออะไร

            เราคงจะเคยเข้าไปที่เว็บไซต์ หรือใช้งานแอปพลิเคชัน แล้วมีการแจ้งว่าเว็บไซต์หรือแอปฯ ดังกล่าวมีการเก็บคุกกี้ หลายคนคงสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไร? แต่จริงการเก็บคุกกี้มีมานานมากแล้ว โดยจะทำการเก็บวันเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปประมวลผลเพื่อปรับให้เข้ากับการใช้งานของเรา 

            ปัจจุบันการเก็บคุกกี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลทางการตลาด การเก็บคุกกี้จึงต้องมีการสอบถามผู้ใช้งานก่อนว่ายินยอมหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การอ่าน Cookie policy จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 

 

ประเภทของคุกกี้ 

            เราสามารถแบ่งประเภทของคุกกี้ได้ทั้งหมด 3 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

            1. คุกกี้ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

            2. คุกกี้เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความสนใจของผู้ใช้ โดยจะติดตามพฤติกรรมการใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

            3. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจดจำผู้ใช้บริการ IP Address 

           4. คุกกี้เพื่อการตลาด ใช้เพื่อการนำเสนอโฆษณาและสินค้าที่เหมาะสมกับผู้ใช้

 

Cookie Policy สำคัญอย่างไร  

            ปัจจุบันเราให้ความสนใจในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องร่างนโยบายและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัว 

            Cookie Policy สำคัญกับผู้ใช้อย่างไร ในแง่ดีนั้น เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น โฆษณาในแอปฯ หรือเว็บไซต์จะปรากฏโฆษณาที่เราสนใจ การ log in การเข้าใช้จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ Developer สามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างตรงจุด 

            Cookie Policy สำคัญกับ Developer อย่างไร ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร มีหน้าไหน หรือตรงไหนที่ติดขัด โหลดช้า หรือทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพ เกิดปัญหา นอกจากนี้นักการตลาดยังสามารถทราบถึงพฤติกรรมผู้ใช้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลได้อีกด้วย 

 

เราจะร่าง Cookie Policy ได้อย่างไร

            อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า Cookie Policy มีความสำคัญ จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการร่างนโยบายเป็นผู้จัดทำ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการจำนวนมาก และสามารถดูแลได้ทุกธุรกิจ ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

 

สรุปแล้ว Cookie Policy สำคัญกับทั้งผู้ใช้และฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ เราจึงต้องมีการร่างนโยบายให้รัดกุมและถูกต้อง

 


16 1,471