19thJune

19thJune

19thJune

 

April 29,2022

‘นิว’เบอร์ ๑ มั่นใจชนะแน่ ซ่อมส.ท.โคราชเขต ๒ อีก ๒ ผู้สมัครตั้งใจฝ่ายค้าน

๓ ผู้สมัครส.ท.โคราชเขต ๒ หาเสียงต่อเนื่อง วันที่ ๑ พฤษภาคมชิงชัย  “เบอร์ ๑” โคราชชาติพัฒนามั่นใจคว้าชัยชนะ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เข้าถึงทุกปัญหาประชาชน ด้านเบอร์ ๒ แม้ต้องการเป็นฝ่ายค้านแต่ได้แค่ ๒๐-๓๐ คะแนนก็ดีแล้ว ส่วนเบอร์ ๓ ขอเข้าไปตรวจสอบการทำงานหากถูกเลือก

 

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา (ส.ท.) เขตเลือกตั้งที่ ๒ ว่างลง เนื่องจากนาย ลภัสวัฒน์ (โน๊ต) แสนสระน้อย ส.ท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้สมัคร ๓ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายญาณกิตติ์ (นิว) ศิริทรัพย์ อายุ ๓๑ ปี ดีกรีแชมป์ครอสเวิร์ด และกำลังเข้ารับการศึกษาปริญญาเอก ในนามกลุ่มโคราชชาติพัฒนา หมายเลข ๒ นายไพโรจน์ สุวรรณชาติ อายุ ๖๘ ปี ทายาทของนายสนิท สุวรรณชาติ เจ้าของตลาดสุรนารี และหมายเลข ๓ นายธีรชัย (อาร์ม) ธีระวัฒนา อายุ ๓๒ ปี ผู้สมัครกลุ่ม “ชุมชนก้าวหน้า” โดยหมายเลข ๒-๓ ประกาศตัวจะติดตามตรวจสอบรายงานและเป็นฝ่ายค้านในสภาเทศบาลนครฯ เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา “กลุ่มโคราชชาติพัฒนา” ได้รับเลือกตั้งยกทีมคือนายกเทศมนตรี และส.ท.ทั้ง ๔ เขต (๒๔ คน)

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทั้ง ๔๕ หน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๔๕๐ คน เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการออกเสียงลงคะแนน ระหว่างการออกเสียงลงคะแนน การดำเนินการนับคะแนน และการดำเนินการภายหลังการนับคะแนนประกาศ ข้อกำหนด และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาในหน่วยเลือกตั้งตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานสามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเข้าใจขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยมีนายอัสนีย์ เชาว์วาทิน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธาน ณ โคราชฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

เบอร์ ๑ มั่นใจชนะ

ทางด้านผู้สมัครส.ท.ทั้ง ๓ รายเปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ถึงการหาเสียงที่ผ่านมาและในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งนายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ หมายเลข ๑ กล่าวว่า “การหาเสียงที่ผ่านมา ผมลงพื้นที่พบปะประชาชนทุกชุมชนทั้ง ๒๖ แห่ง ในเขต ๒ เสียงตอบรับก็ค่อนข้างดี เพราะประชาชนบอกว่า ต้องการคนรุ่นใหม่มาทำงาน ไม่ต้องการการเมืองแบบยุคเก่าๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนบอกว่า ไม่เห็นใครมาลงพื้นที่ ส่วนมากจะใช้ระบบแบบเดิมๆ ไม่เข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน นอกจากนโยบายของกลุ่มโคราชชาติพัฒนา ผมยังบอกกับประชาชนว่า หากมีปัญหาหรือเดือดร้อนเรื่องใด สามารถแจ้งให้ผมทราบได้โดยตรง ผมเป็นเด็กในพื้นที่เขต ๒ เกิดที่ชุมชนจิระพัฒนา ผมทำงานได้ทุกฝ่าย ปัญหาความทุกข์ร้อนสามารถรับฟังได้ทุกเรื่อง และจะนำเรื่องเหล่านั้นเข้าไปในสภาฯ”

“ในส่วนคู่แข่งทั้ง ๒ คน ผมไม่ได้หวั่นใจอะไร เพราะที่ผ่านมาพี่ๆ ส.ท.เขต ๒ คนอื่นๆ ก็ได้ลงพื้นที่เป็นประจำ และนายกเทศมนตรีก็ลงพื้นที่ทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบกับผมเป็นคนหนุ่ม สภาพร่างกายยังทำงานไหว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจ จากการตอบรับของชาวบ้านทุกชุมชน ทุกพื้นที่ ที่ไปสัมผัส ผมรู้ทุกซอกทุกมุม ผมเดินจบแล้วรอบแรกและกำลังจะเดินรอบที่ ๒ เพื่อให้ครบทุกหลังคาเรือน เพราะในรอบแรกบางบ้านก็อาจจะไม่มีคนอยู่หรือปิดบ้าน ในรอบที่ ๒ จะพยายามเดินให้ครบ โดยผมสามารถขับรถซาเล้ง ขับรถตุ๊กตุ๊กหาเสียงได้ด้วย และใช้โซเชียลมีเดีย ได้รับกระแสตอบรับที่ดี” นายญาณกิตติ์ กล่าว

นายญาณกิตติ์ ผู้สมัครหมายเลข ๑ กล่าวย้ำว่า “ประชาชนในพื้นที่เขต ๒ ขอให้ไว้ใจผม ผมอายุยังน้อย ผมตั้งใจมาทำงาน และต้องเดินหน้าต่อไป รักษาทุกคำพูด มีความขยัน อะไรที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ผมยินดีรับฟัง และนำไปแก้ไข ผมทำงานได้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน เพราะปัญหาของประชาชนต้องมาก่อน เดือดร้อนอะไรขอให้บอก เรื่องใดไม่ถูกต้องผมไม่เอาอยู่แล้ว”

ได้แค่ ๒๐-๓๐ คะแนนก็พอใจ

ทางด้านหมายเลข ๒ นายไพโรจน์ สุวรรณชาติ เปิดเผยว่า “การตัดสินใจลงเล่นการเมืองครั้งนี้ เพราะสภาฯ นี้มีการทำงานอยู่ฝ่ายเดียว แล้วใครจะดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ประชาชนก็ไม่รู้ เขาก็ทำกันไป ผมมีความตั้งใจเท่านี้”

สำหรับผู้สมัครอีก ๒ คนซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่เป็นคนหนุ่มทั้งคู่นั้น นายไพโรจน์ กล่าวว่า “ผมชนะเขาได้ ผมมีมุมมองของผม เห็นโลกมาก่อน บางมุมเขาก็ไม่เคยเห็น เพราะบ้านเมืองของเรา เทศบาลฯ เราเป็นอย่างไรมาก่อน เทศบาลเมื่อ ๓๐-๔๐ ปีก่อน ไม่ใช่แบบนี้ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ ทำเพื่อชาวบ้าน ไม่ได้เป็นระบบเลือกตั้งเข้าไป แต่มาจากการแต่งตั้ง เขาจึงไม่มีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวก แต่ขณะนี้มีเรื่องผลประโยชน์ เพื่อพรรคพวก คอนเซ็ปต์ของผมคิด จะติดตามดูงานที่เขาทำ แล้วรายงานให้ประชาชนทราบ ให้รู้ก่อนเขาจะทำอะไร ไม่ใช่ทำแล้วมามัดมือชกชาวบ้าน ซึ่งในการหาเสียงก็พยายามให้ครบทุกพื้นที่ เพราะเป็นมือใหม่ โดยจะเน้นเดินตามพื้นที่ ขอคะแนนเสียงเขา วันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ ขอให้ได้สัก ๒๐-๓๐ เสียงก็ดีใจแล้ว

“สำหรับในการเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงครั้งนี้ ขอให้ประชาชนเป็นตัวของตัวเอง อย่าเชื่อในสิ่งที่เขาบอก แต่ให้เชื่อในสิ่งที่เห็น หาข้อมูลให้มากๆ ก่อนที่จะลงคะแนนให้ใคร เพื่อตัวของเราเอง เขาบอกมาก็ฟังไว้” นายไพโรจน์ กล่าวย้ำ


เบอร์ ๓ ตั้งใจเข้าไปตรวจสอบ

ในขณะที่หมายเลข ๓ นายธีรชัย ธีระวัฒนา เปิดเผยว่า “จากการลงพื้นที่ได้รับเสียงตอบรับดี ประชาชนต้องการให้เข้าไปรับเรื่องประสานงานต่างๆ กับชุมชน แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง และคอยตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเทศบาลนครฯ รวมถึง ส.ท.ที่เป็นพวกเดียวกันทั้งหมด ทำให้ไม่มีใครคอยตรวจสอบการทำงาน ไม่มีใครนำข้อมูลมาบอกให้ประชาชนรู้ ทั้งนี้ ผมเติบโตมาในพื้นที่ การติดต่อราชการกับเทศบาลฯ หรือการทำงานต่างๆ มีความล่าช้า เช่น โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถนนพังก็ไม่ซ่อมแซม ประชาชนก็ไม่รู้รายละเอียดว่า เขากำลังทำอะไร ส่วนปัญหาหลักในพื้นที่เขต ๒ คือ ปัญหาน้ำประปา เดี๋ยวไหลเดี๋ยวไม่ไหล บางครั้งก็มีสีแดง ช่วงที่ผมลงพื้นที่หาเสียง บางบ้านก็บอกว่า ให้เขามาดูดท่อให้เป็นเดือนแล้วก็ยังไม่มา เทศบาลฯ มัวทำอะไรกันอยู่”

นายธีรชัย กล่าวท้ายสุดว่า สำหรับคู่แข่งอีก ๒ คนนั้นก็ไม่ได้หวั่นใจ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะเลือกใคร แต่ผมก็มีความตั้งใจไปทำงานจริงๆ ขณะนี้ลงพื้นที่หาเสียงใกล้ครบทุกชุมชนแล้ว จึงขอฝากผมเบอร์ ๓ ในการเข้าไปเพื่อตรวจสอบการทำงานของเทศบาลฯ ปัญหาต่างๆ ประชาชนจะได้รับรู้ อะไรที่แจ้งไปแล้วไม่มีการตอบกลับก็จะได้ทราบว่า เป็นเพราะอะไร”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๔ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 


27 1,519