25thMay

25thMay

25thMay

 

April 30,2022

ปัดฝุ่น บขส.เก่าขอนแก่น ผุดแลนด์มาร์คกลางเมือง

เทศบาลฯ จับมือ บพท.และกรมธนารักษ์ ปัดฝุ่น บขส.เก่า ให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมือง เดินหน้าระดมความคิดเห็นคนเมือง-นักวิชาการ-ภาคเอกชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด

 

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ที่อาคารที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่งขอนแก่น แห่งที่ ๑ ถนนประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การฟื้นฟูที่ บขส.๑ สู่โอกาสเศรษฐกิจใหม่ของเมือง : C๐-creation บขส.๑” ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรมธนารักษ์,  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านกรพัฒนาพื้นที่ (บพท.) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ดำเนินการจัดการขนส่งมวลชนมวลชนด้วยระบบการขนส่งของรถโดยสารสาธารณะ ไว้ที่จุดเดียวคือที่ บขส.๓ ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-อุดรธานี ทำให้สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริม ถ.ประชาสโมสร ซึ่งกรมธนารักษ์ ยังให้สิทธิ์เทศบาลฯ ในการเช่าที่ดินแปลงนี้ทำประโยชน์ต่อไป จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพื้นที่ใจกลางเมืองได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภายใต้กรอบความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่สำคัญร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมืองจำกัด (KKTT), TCDC และคณะทำงานของเทศบาลฯ ที่แต่งตั้งขึ้น ในวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียมาหารือร่วมกัน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่ต้องมีความยั่งยืน เปิดพื้นที่ทางการค้าได้ครบทั้ง ๗ วัน และตลอด ๒๔ ชม. โดยเน้นการมีต้นทุนที่น้อยที่สุด

“ที่ดินที่เทศบาลฯ ได้ทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ แปลง บขส.๑ นั้น จะเริ่มจากอาคารผู้โดยสารที่ตั้งอยู่ใจกลาง บขส. ยาวไปจนถึงติดกับถนนเทพารักษ์เท่านั้น ในขณะที่ฝั่งติดกับถนนหน้าเมือง ตรงข้ามสวนรัชดานุสรณ์นั้นมีเอกชนทำการเช่าแล้ว ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ บขส. ๑ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ทุกอย่างจะต้องตกผลึก ทุกขั้นตอนต้องละเอียดรอบคอบ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและคนเมืองที่แท้จริง เดิมเทศบาลฯ มีรูปแบบในการพัฒนาอยู่แล้ว แต่วันนี้กระบวนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นหลังศาลมีคำสั่งและคืนสิทธิ์ให้กับกรมธนารักษ์ และเทศบาลฯ ได้ทำการเช่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปคือการระดมความคิดเห็น ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทั้งจากชุมชนเทพารักษ์และผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ภายในพื้นที่ บขส.๑ รวมไปถึงพ่อค้า-แม่ค้า ที่เดิมค้าขายที่ บขส.อยู่แล้ว ได้มาแสดงความคิดเห็น มาร่วมกำหนดทิศทางศูนย์รวมใจกลางเมืองขอนแก่น แห่งใหม่ ที่จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดที่ใครที่มาขอนแก่นแล้วต้องแวะมาที่ บขส.เก่าของเราแห่งนี้ทุกคน” นายกเทศมนตรีฯ กล่าว

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า กับการนับ ๑ วันนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ก็ยังคงกำหนดไม่ได้ว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเสร็จเมื่อใด ทั้งนี้ต้องรอข้อสรุปจากคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น โดยมี บพท.นั้นสนับสนุนการประสานพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบใดนั้น เทศบาลฯ ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยการนำคณะไปดูงานและนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ และทันทีที่ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาในด้านต่างๆ รมไปถึงการตั้งงบประมาณและการให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ โดยเน้นจากผู้ประกอบการรายเดิมเป็นหลักตามด้วยผู้ประกอบการที่เป็นชาวขอนแก่น และผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้พื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ซึ่งคือ บขส.เก่าที่ทุกคนรู้จัก ถูกปัดฝุ่นและได้รับการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ประชาสังคมและทุกหน่วยงานจนนำไปสู่ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นและให้เกิดต้นทุนกับผู้มาดำเนินงานให้น้อยที่สุด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๔ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕


18 1,475