12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

September 15,2022

‘สุวัจน์’โอ่รอดูไม้เด็ดเลือกตั้ง มั่นใจ‘ชพน.’กลับมายิ่งใหญ่ ‘กรณ์-กอร์ปศักดิ์’ทีมเศรษฐกิจ

 

‘สุวัจน์’ เชื่อ ‘ชาติพัฒนา’ กลับมาสู่จุดที่เคยยิ่งใหญ่ ลั่น “ต้องรอดูไม้เด็ด” พร้อมนัดประชุมใหญ่ ๒๖ กันยายนนี้ เผยเตรียมปรับโฉมพรรคชาติพัฒนาให้ทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนโคราช มั่นใจ “กรณ์-กอร์ปศักดิ์” ทีมเศรษฐกิจเข้มแข็ง


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่สำนักงานสาขาพรรคชาติพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคฯ และ ส.ส.เขต ๒ จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ภายหลังการประชุมฯ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา ออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนว่า “วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา มีเรื่องสำคัญ ๓ เรื่อง คือ ๑.ที่ประชุมรับทราบการรับนายกรณ์ จาติกวณิช และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคฯ ๒.โครงสร้างของพรรคฯ มี ๒ ระดับ คือ ระดับเชิงนโยบาย ดูแลภาพรวมของพรรค มีประธานพรรคฯ คือ ผม และมีประธานยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และระดับบริหาร มีหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคฯ ซึ่งขณะนี้มีประธานพรรคฯ แล้ว แต่ยังไม่มีประธานยุทธศาสตร์ ดังนั้น เมื่อนายกรณ์ จาติกวณิช และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคฯ ประกอบพรรคฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช เข้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจ และนายกอร์ปศักดิ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เคยอยู่พรรคชาติพัฒนามาก่อน เป็น ส.ส.โคราช และเคยเป็น รมช.พาณิชย์ด้วย ๓.กำหนดการประชุมใหญ่สมาชิกพรรคฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โคราช มีวาระสำคัญ คือ ประธานสาขาพรรคฯ ลาออก จึงต้องมีการสรรหาประธานสาขาพรรคฯ ใหม่ และประธานกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พลเอกฐิติวัจน์ กําลังเอก ลาออกเช่นกัน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องสรรหาคนใหม่ นอกจากนี้ พรรคฯ มีตำแหน่งบริหารพรรคฯ ว่าง ๗ หรือ ๘ ตำแหน่ง เช่น รองหัวหน้าและรองเลขาธิการพรรคฯ ดังนั้น วันประชุมใหญ่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคฯ ในตำแหน่งที่ว่างลง และจะมีการพูดคุยถึงการรีแบรนด์หรือภาพลักษณ์ใหม่ของพรรค เพื่อให้ดูทันสมัยและเป็นสากล”

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา

เมื่อถามว่า “นายกรณ์ จาติกวณิช จะอยู่ในตำแหน่งใดอะไร และมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่” นายสุวัจน์ ตอบว่า “วันนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคฯ และนายเทวัญยังเป็นหัวหน้าพรรคฯ ส่วนนายกรณ์ จาติกวณิช ณ ขณะนี้ยังเป็นเพียงสมาชิกพรรคฯ ยังไม่มีตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคฯ โดยสมบูรณ์ โดยนายกรณ์จะเข้ามาทำงานด้านเศรษฐกิจ แต่เรื่องตำแหน่งยังไม่มีการพูดคุยในการประชุมวันนี้”

นายสุวัจน์ กล่าวอีกว่า “นายกรณ์ จาติกวณิช และนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เคยทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ คนหนึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ อีกคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่วันนี้ทั้งสองคนย้ายมาอยู่พรรคชาติพัฒนา เป็นทีมทำงานด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมาก ซึ่งนายกอร์ปศักดิ์มีความคุ้นเคยกับพรรคชาติพัฒนา เพราะเป็นลูกชายของนายประมวล สภาวสุ ซึ่งเป็นเพื่อนกับพลเอกชาติชาย และนายกอร์ปศักดิ์เคยอยู่พรรคชาติพัฒนา เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในโควตาพรรคชาติพัฒนา”

“วันนี้ที่ประชุมมีการพูดถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจ ตั้งทีมเศรษฐกิจ ซึ่งกรรมการบริหารพรรคฯ บอกว่า เมื่อนายกรณ์เข้าร่วมพรรคฯ ทำงานเป็นทีมเศรษฐกิจ ประชาชนมีการขานรับที่ดี มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และหลังจากนี้พรรคชาติพัฒนาจะเตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งอย่างชัดเจน นโยบายต่างๆ การปรับโครงสร้างพรรคต่างๆ ทีมเศรษฐกิจ บุคลากร จะเห็นความเคลื่อนไหว เห็นความทันสมัย และเห็นอะไรดีๆ ของพรรคฯ มากขึ้น การรีแบรนด์ ก็เหมือนการสร้างความแปลกใหม่ให้กับพรรคฯ ในทุกๆ มิติ วันนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง ให้เกิดความทันสมัย มีความชัดเจนมากขึ้น ผมไม่อยากจะพูดว่า จะเปลี่ยนอะไร แต่ในภาพรวมสมาชิกพรรคทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนมีความขัดเจนกับพรรค และดูแล้วคงเป็นเรื่องที่เหมาะสม ทันสมัย เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง” นายสุวัจน์ กล่าว

ต่อคำถามว่า “การรีแบรนด์จะเป็นไปในรูปแบบใด” นายสุวัจน์ ชี้แจงว่า “สำหรับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ คงทำเรื่องที่ถนัด คือ เรื่องเศรษฐกิจ ชาวโคราชอาจจะถามว่า เศรษฐกิจยุคทองจะกลับมาได้อย่างไร มีนโยบายอะไรที่ชัดเจน หรือปัญหาต่างๆ ของคนโคราช เช่น น้ำท่วม การค้าขาย แต่ส่วนใหญ่ต้องการเห็นความยิ่งใหญ่ของโคราชกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น พรรคต้องเตรียมตั้งแต่นโยบาย มีนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนสำหรับโคราช ซึ่งวันนี้ก็มีการหาผู้สมัครเลือกตั้งแล้ว มีทั้งคนรุ่นใหม่ เพราะพรรคต้องการให้มีความทันสมัยมากขึ้น”

“ผมมั่นใจและยืนยันคำพูดของผมที่ว่า ครั้งนี้มั่นใจว่าชาติพัฒนา Come back จะได้กี่ที่นั่งไม่รู้ แต่มีความรู้สึกว่า ครั้งนี้ต้องการให้พรรคชาติพัฒนากลับมาสู่จุดที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่ ผมนึกถึงวันที่เศรษฐกิจดี คนโคราชมีความสุข นึกถึงวันที่พรรคชาติพัฒนาเคยได้ ๖๐ เสียง และพรรคชาติพัฒนามีความสำคัญกับการเมืองไทย ช่วยสร้างเสถียรภาพ ช่วยสร้างเศรษฐกิจ วันนี้ต้องอาสาตัวเองนำเรื่องเหล่านี้กลับมาให้ได้ ดังนั้น ต้องกลับไปอยู่ในจุดที่เข้มแข็ง มีเสียงมากเพียงพอที่ทำให้เราได้ทำงานตามบทบาท” นายสุวัจน์ กล่าว

เมื่อถามว่า “ที่มีความมั่นใจขนาดนี้ มีไม้เด็ดอะไร” นายสุวัจน์ ตอบว่า “ต้องรอดู”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๔ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


39 1,526