25thMay

25thMay

25thMay

 

January 26,2023

โรงไฟฟ้าขยะ’โยกไม่หยุด ล่าสุดมุ่งสู่ ‘พะงาด-ขามแสง’

ยังไม่จบ ปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หลังจากคนเมืองคงปฏิเสธ แล้วโยกมาสู่โนนไทยก็โดนโห่ไล่อีก บุกยื่นศูนย์ดำรงธรรมอีกรอบ อ้างอปท.ทำประชาพิจารณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนต่อต้านกันทั้งเมือง ล่าสุดได้ข่าวเตรียมโยกไป “พะงาด-ขามสะแกแสง”

ตามที่ ‘โคราชคนอีสาน’ นำเสนอข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ดำเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะก่อสร้างในพื้นที่อำเภอคง แต่ประชาชนออกมาคัดค้าน กระทั่งโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอคง นั้น

ต่อมา อบต.เมืองคง ได้ส่งหนังสือถึง อบต.โนนไทย เพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการฯ ที่บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ หรือ บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ ๑๓ ต.โนนไทย อ.โนนไทย เนื่องจากในพื้นที่อําเภอคงไม่มีจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากําลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย ๔.๐ เมกะวัตต์ ระยะทางขยายเขตไม่เกิน ๕ กิโลเมตร และพบว่าจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าดังกล่าวมีอยู่ในพื้นที่อําเภอโนนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มเดียวกันตามการจัดกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนไทยทราบข่าว เกิดการคัดค้านขึ้นอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกโครงการฯ ออกจากพื้นที่ เนื่องจากประชาชนเกรงว่าจะได้รับผลกระทบทางมลพิษและส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย การเกษตร อาชีพ และความเป็นอยู่

จากนั้น เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา มะเริงสิทธิ์ แกนนำแนวร่วมกลุ่ม “เปิดกะลาโนนไทย เพื่อคนโนนไทยบ้านเรา” พร้อมประชาชนกว่า ๓๐๐ คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ อบต.เมืองคง ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ ๑๒๐ ไร่ งบดำเนินการประมาณ ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้เคียงรวม ๑๒๘ แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันกว่า ๕๐๐ ตัน ชาวบ้านได้ถือธงสีเขียวเขียนข้อความ “No...! โรงไฟฟ้าขยะ”, “อากาศดี น้ำดี อยู่แล้ว จิเอามาทำไม โรงไฟฟ้าขยะ”, “ทำลายบ้านฉันทำไม” และป้ายไวนิลว่า “พวกเราชาวโนนไทยไม่ขอรับผลประโยชน์จากโรงงานไฟฟ้าขยะทั้งทางตรงและทางอ้อม”, “คนโนนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ”, “เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อลูกหลานเรา ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด” และส่งเสียงโห่ร้องตลอดเวลา กระทั่งนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้ามารับหนังสือร้องเรียน เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

นายยุทธนา แกนนำ เปิดเผยว่า “ได้นำรายชื่อชาวบ้านจำนวน ๑,๙๙๒ คน คัดค้านผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของอบต.เมืองคง อำเภอเมืองคง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบข้อมูลและที่มาโครงการและผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงมติให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใด แม้ อบต.เมืองคงมีหนังสือตอบรับ อ้าง ชาว ต.โนนไทยเห็นชอบ ๒๕๐ คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น การยื่นหนังสือครั้งนี้ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติใน อ.โนนไทย โดยเฉพาะน้ำใต้ดินที่ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งน้ำไม่ให้ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อาจส่งกระทบต่อแหล่งน้ำใช้ผลิตน้ำประปา”

นางทองแม้น โตสนั่น อายุ ๖๙ ปี ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้กับสาธารณะ เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้บริษัทเอกชนได้มาสำรวจและขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในเขต อบต.เมืองคง แต่ถูกแรงต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นห่วงอนาคตของบุตรหลานเกรงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าและปักหมุดโครงการฯ ที่บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ ๘ หรือ บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ ๑๓ ต.โนนไทย อ.โนนไทย ซึ่งอยู่ใกล้เคียงแหล่งน้ำดิบ กายภาพของ อ.โนนไทย การใช้น้ำใต้ดินมักมีปัญหาน้ำเค็มและหลายพื้นที่ไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลมาใช้ได้ ผู้บริหาร อบต.โนนไทย ทราบปัญหาดีปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซากเกิดขึ้นแทบทุกปีกลับจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันเสาร์และเป็นวันหยุดราชการ ชาวบ้านกว่า ๑๐๐ คน ไม่พอใจลุกขึ้นชูป้ายประท้วงและส่งเสียงโห่ร้อง จากนั้นได้เดินออกออกโดยไม่ลงประชามติ ทำให้การประชุมต้องยุติไป ต่อมาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการประชุมสภา อบต.โนนไทย ในระเบียบวาระขอความเห็นชอบทบทวนมติที่ประชุมสภา อบต.โนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เรื่องขอความเห็นชอบให้ อบต.เมืองคง ดำเนินโครงการฯ แต่การประชุมไม่ราบรื่น พวกเราทราบความเคลื่อนไหว ช่วงเที่ยงวันได้รีบเดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดยังมีความพยายามจัดประชาพิจารณ์แอบนำชาวบ้าน ๔๐๐ คน มายกมืออ้างต้องการให้ดำเนินโครงการ กระบวนการทั้งหมดถือไม่ชอบ พวกเราเกรงผลกระทบทางมลพิษและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน จึงขอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการนี้รวมทั้งตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของ อบต.โนนไทย ด้วย”

ด้านนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า “จังหวัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพี่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ง สภา อบต.โนนไทย มีมติไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ ขอให้ชาวบ้านสบายใจ จะไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะต้องตรวจสอบตามขั้นตอน ขอยืนยันโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอน ตามหลักเกณฑ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  และต้องจัดทำประชาคมอย่างถูกต้องตามกระบวนการ”

ทั้งนี้ ในเวลาต่อมา มีข่าวแพร่สะพัดออกไปว่า จะมีการขยับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวออกไปยังพื้นที่ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่อำเภอโนนไทย และใกล้เคียง มีการต่อต้านโครงการนี้อย่างหนัก ตามบ้านเรือนประชาชน และที่สาธารณะหลายแห่ง มีการติดตั้งป้ายข้อความ “พวกเราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ” เต็มไปหมด

อนึ่ง หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนออย่างต่อเนื่อง

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๙ วันที่ ๑๕ มกราคม - วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

 


17 1,520