17thJune

17thJune

17thJune

 

February 04,2023

ผักหวานดง/ คอนแคน

 

ผักหวานดง/ คอนแคน

ผักหวานดง/ คอนแคน เป็นไม้พุ่ม ชนิด Dracaena angustifolia Roxb. จัดอยู่ในวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง ASPARAGACEAE ขึ้นตามป่าดิบ สูงประมาณ ๒-๓ เมตร ลำต้นตั้งตรงเป็นต้นเดียวหรือแตกเป็นกอเล็กน้อย ต้นอ่อนสีเขียวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาใบเป็นใบเดี่ยว ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกเรียงสลับ ดอกสีขาว หรือสีเหลืองอ่อนเป็นช่อแยกแขนงออกตามซอกใบและปลายกิ่งดอกย่อยมีจำนวนมากลักษณะห้อยลง ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ดอกออกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลรูปเกือบทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำ 
ผักหวานดงหรือคอนแคน เป็นพืชสมุนไพร ต้นนำมาต้มกับน้ำร้อนดื่มแก้เบาหวาน ผสมกับใบพิมเสนและใบบัวบกแล้วบดให้ละเอียดทำเป็นลูกกลอนกิน แก้ไข้รากสาด ไข้กาฬ รากนำมาต้มกับน้ำร้อนดื่มแก้ไอ 
นักพฤกษศาสตร์เรียก ผักหวานดง/คอนแคน ว่า ค้อนหมาขาว

ข้อมูล : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นจาก ค้อนหมาขาว https://pharmacy.mahidol.ac.th/siri/ index.php?page= search_detail&medicinal_id=415.

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๙ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม - วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

     
 


33 1,664