19thJune

19thJune

19thJune

 

May 25,2023

‘กำนันป้อ’มั่นใจมี ๒ รัฐมนตรี ฝันปั้นโคราชเทียบมหานครโลก

 

“เพื่อไทยโคราช” ขอบคุณหลังคว้าชัยชนะสูงสุดเลือกตั้งส.ส. โดยเฉพาะเครือข่ายโรงแป้งเอี่ยมเฮง ได้ทั้งลูกสาว ลูกชาย ลูกเขย หลานชาย หลานสะใภ้ ฝันจะพัฒนาและยกระดับโคราชให้เทียบมหานครระดับโลก พร้อมเร่งรัดมอเตอร์เวย์ และคมนาคมขนส่งอื่นๆ “กำนันป้อ” มั่นใจโคราชมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ๒ ที่นั่ง

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องลำตะคอง ๑ โรงแรมแคนทารีโคราช มีการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยโคราช เพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในส่วนของส.ส.เขตได้ ๑๒ ที่นั่ง และบัญชีรายชื่อ ๒ คน รวมมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยในจังหวัดนครราชสีมา ๑๔ คน

สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ นำโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตส.ส.เขต ๓ โคราช และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายโกศล ปัทมะ อดีตส.ส., นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (ลำดับที่ ๒๑) และนายรชต ด่านกุล ว่าที่ส.ส.เขต ๑๕ โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือกำนันป้อ เจ้าของโรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮง เข้าร่วมให้กำลังใจด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งในโคราช ๑๔ คน ประกอบด้วย บัญชีรายชื่อ ๒ คน ได้แก่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส่วนในระบบเขต ได้แก่ เขต ๔ นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ, เขต ๕ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล, เขต ๖ นายโกศล ปัทมะ, เขต ๗ นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข, เขต ๘ นายนิกร โสมกลาง, เขต ๑๐ นายอภิชา เลิศพชรกมล, เขต ๑๑ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล, เขต ๑๒ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจน กุล, เขต ๑๓ นายพชร จันทรรวงทอง, เขต ๑๔ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ, เขต ๑๕ นายรชต ด่านกุล และเขต ๑๖ นายพรเทพ ศิริโรจนกุล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

• ขอบคุณเลือกเกือบยกจังหวัด
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่า การแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยโคราชในวันนี้เพื่อขอบคุณพี่น้องชาวโคราชทุกคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา และพรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะในครั้งนี้ เรียกได้ว่าได้จำนวนผู้แทนเกือบทั้งจังหวัด ส่วนผู้สมัครของพรรคที่ได้คะแนนเป็นลำดับรองแม้จะไม่ได้รับเลือกตั้งแต่จะทำงานร่วมกับพรรคต่อไป ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทยลงคะแนนสนับสนุนผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า พี่น้องในโคราชต้องการการเปลี่ยนแปลง เพราะจำนวนผู้แทนรวมทั้ง ๑๔ คนนั้นมีจำนวนมาก ถือว่าคนโคราชได้มอบฉันทามติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโคราชได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนโคราช

“ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง แต่ผู้สมัครของพรรคที่ขณะนี้เป็นว่าที่ส.ส. ซึ่งพรรคได้ให้นโยบายในการทำงานต้องเดินหน้าทำงานทันที พร้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในฐานะที่หลายคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว และเมื่อ กกต.ให้การรับรองเป็นทางการ เป็นส.ส.เต็มตัวก็ต้องรีบปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหน้าที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเมืองโคราชด้านต่างๆ และที่สำคัญคือหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญเช่นเดียวกัน ฉะนั้น การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของประชาชนเพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแผนพัฒนาจังหวัด ถือว่าเป็นหน้าที่ผู้แทนของพรรคเพื่อไทยในโคราชทุกคนที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ เพราะถือว่าคนโคราชได้มอบฉันทามติให้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ในส่วนนี้แล้ว” นายประเสริฐ กล่าว

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

• ปั้นโคราชเทียบมหานครระดับโลก
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า ในนามสมาชิกพรรคเพื่อไทย ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงให้ครอบครัวเพื่อไทยโคราช ซึ่งได้รับความไว้วางใจได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง ๑๒ คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน และจากนี้ไปทุกคนพร้อมที่จะลงพื้นที่ทำงานและแก้ไขปัญหา รวมทั้งทีมงานครอบครัวเพื่อไทยของเราพร้อมที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนของจังหวัดในการทำงานและแก้ปัญหาเพื่อให้จังหวัดของเรามีการพัฒนาและรุ่งเรืองทัดเทียมกับจังหวัดใหญ่ๆ ทุกจังหวัด รวมถึงมหานครที่สำคัญในต่างประเทศ

• เดินหน้าทำตามนโยบาย
นายโกศล ปัทมะ กล่าวเสริมว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเกือบทุกเขต พวกเรามั่นใจว่า จะหลอมหัวใจทุกเขต ทำงานเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อประเทศชาติ นโยบายหลักๆ ที่พรรคเพื่อไทยใช้เป็นสัญญาประชาคมกับชาวจังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องทั่วประเทศ มั่นใจว่าจะนำไปปฏิบัติและนำไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล เช่น การปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ดินทำกิน เปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดิน นโยบายทางการศึกษา สร้างคนสร้างงานให้ตรงกับที่ประชาชนต้องการ รวมทั้งด้านสาธารณสุข ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะยกระดับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวโคราช การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายหลักอีกด้านหนึ่งคือค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งพรรคแกนนำอย่างพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายเช่นเดียวกัน เบี้ยผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นนโยบายที่ใกล้เคียงกัน และน่าจะผูกเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น

“อีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสำคัญก็คือการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากภาคอีสานมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำที่สุด เรามั่นใจว่าจะบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาที่จะต้องแก้ไขน้ำทั้งระบบ ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง ในตัวเมืองจะต้องมีการทำบายพาสไม่ให้น้ำเข้ามาในตัวเมือง เพื่อให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม ทั้งหมดเหล่านี้ มั่นใจว่าชาวโคราชจะให้ความไว้วางใจพวกเรา  ทุกคะแนนเสียงของท่านจะเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานเพื่อพัฒนาโคราชให้เป็นเหมือนมหานครในต่างประเทศ เราไปไกล ไม่ได้เปรียบเฉพาะในประเทศไทย เรามั่นใจว่าจะพัฒนาโคราชให้เทียบกับมหานครต่างประเทศที่มีครบถ้วน ผมมั่นใจว่า พวกเรามีหัวใจดวงเดียวกัน พร้อมจะทำงานเพื่อโคราชอย่างเต็มที่” นายโกศล กล่าว

• เร่งรัดมอเตอร์เวย์
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวอีกว่า โคราชเป็นจังหวัดใหญ่ รองแค่กรุงเทพฯ และในวันนี้ถือว่าโคราชมีความเป็นเอกภาพแล้วที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ ฉะนั้น หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่างเรื่องการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจหรือการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งที่คนโคราชเสียโอกาส เนื่องจากโครงการหลักของประเทศคือ มอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสูง แผนแม่บทเกิดขึ้นในสมัยนายกฯยิ่งลักษณ์ มอเตอร์เวย์ก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๘-๙ ปีแล้วยังไปไม่ถึงไหน เหมือนจะเสร็จแต่ยังเปิดใช้ไม่ได้ มีการแก้ไขสัญญา การก่อสร้างล่าช้าอย่างมาก ต้องใช้เวลาอีก ๒ ปีจึงจะเปิดใช้ได้ ถ้าพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานตรงนี้ จะเร่งรัดมอเตอร์เวย์ ดูว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไร จะได้เร่งเพื่อให้สามารถใช้เเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ก็ก่อสร้างมาหลายปี ก็ยังเป็นไปแบบทุลักทุเล พรรคเพื่อไทยนี้จะต้องเร่งรัด เชื่อมไปยังหนองคาย ข้ามไปคุนหมิง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้คนอีสาน เพราะฉะนั้นโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ ต่อไปนี้จะต้องเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เป็นเมืองหน้าด่าน เป็นเมืองหลัก เป็นมหานครที่เราจะมาร่วมสร้างกับคนโคราชทุกคน

• ยกระดับคุณภาพชีวิตคนโคราช
“หลังจาก กกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ผมจะเชิญส.ส.ทุกคนไปพบกับผู้นำโคราช เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม นักธุรกิจรุ่นใหม่ เอสเอ็มอี BNI ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว เพื่อจะผลักดันเป็นนโยบายที่เคยคุยกันไว้แล้วก่อนนี้ว่า อะไรที่เป็นประโยชน์ เราจะต้องช่วยกันผลักดัน วันนั้นคุยกันเรื่องการเปิดกองทุนเอสเอ็มอี สุุดท้ายที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนโคราช อย่างน้อยคนโคราชต้องมีรายได้ปีละ ๒ แสนบาท เพื่อให้คนโคราชอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี ซึ่งตรงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย คือค่าแรงวันละ ๖๐๐ บาท และทำอย่างไรให้เงินเดือนคนจบปริญญาตรีได้ ๒๕,๐๐๐ บาท และครอบครัวต้องมีรายได้เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทเพื่อที่จะยังชีพได้ เพราะทุกวันนี้รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลกัน” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์ และพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ การแสดงคนตรีระดับโลก ระดับนานาชาติ จะดึงมาสู่โคราช ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬา และที่สำคัญคือ อยากเห็นโคราชเป็นศูนย์กลางการประชุม จังหวัดเราไม่มีศูนย์กลางการประชุมใหญ่เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น จะประชุมอะไรก็มีปัญหา ในขณะที่ขอนแก่นมีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่แต่โคราชไม่มี เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต้องทำงานร่วมกับจังหวัดฯ ดังนั้น ทีมของเพื่อไทยจะต้องทุ่มเทอย่างหนัก และเมื่อกกต.รับรองแล้ว งานในสภางานแรกคือการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ประมาณ ๓-๔ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นงานแรกที่ส.ส.เพื่อไทยจะได้แสดงบทบาทในการดูแลภาษีอากรของประชาชนให้ได้ใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

• มีเก้าอี้รัฐมนตรีแน่
เมื่อสื่อมวลชนถามว่า โคราชได้รับเลือกตั้งส.ส.เขต ๑๒ ที่นั่ง จะมีเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่า มั่นใจว่ามีตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาล เมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จ คงจะมีข่าวดีของคนโคราชในตำแหน่งรัฐมนตรี รวมทั้งตำแหน่งในสภาก็ต้องมีด้วย เพราะโคราชมีส.ส.เพื่อไทย ๑๔ ที่นั่ง ส่วนจะเป็นเก้าอี้กระทรวงใดนั้นเป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคที่จะพิจารณา โคราชเป็นจังหวัดได้ทุกกระทรวง เช่น โคราชเป็นศูนย์กลางคมนาคม เรื่องการแพทย์ แต่ต้องมีการพุดคุยกัน แต่จะต้องมีข่าวดีให้กับคนโคราช

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (กำนันป้อ)

• กำนันป้อ’ชี้เก้าอี้ รมว. ๒ คน
ทางด้านนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จะร่วมสร้างโคราชให้มหานคร และการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้เก้าอี้ตั้งเยอะตั้งแยะอาจจะได้รัฐมนตรีว่าการถึง ๒ คน จึงต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ให้คะแนนมาเกือบหกแสน อดีตที่ผ่านมายังไม่มีพรรคไหนทำได้ห้าแสนกว่าคะแนน ถือว่าชาวโคราชช่วยกันผลักดันส.ส.ให้เปรียบเสมือนสุพรรณบุรีหรือบุรีรัมย์ แต่ในวันนี้เราทำได้มากกว่า ๒ จังหวัดนี้ เพราะเราได้ส.ส.เขตถึง ๑๒ คนและปาร์ตี้ลิสต์อีก ๒ รวมเป็น ๑๔ รวมทั้งยังมีที่อื่นผสมมาอีก รวมๆ ก็เกือบ ๒๐ คน

นายอาทิตย์-นายวีรศักดิ์-นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

• เครือข่ายส.ส.สายโรงแป้ง
อนึ่ง สำหรับชัยชนะพรรคเพื่อไทยในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สายโรงแป้งในเครือเอี่ยมเฮง  ๘ คน แยกเป็น ส.ส.เขตโคราช ๗ คน ได้แก่ เขต ๕ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ๔๖,๔๗๙ คะแนน (อดีตรองนายก อบจ.), เขต ๗ นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ๕๑,๓๔๘ คะแนน (อดีต ส.อบจ.ลำทะเมนชัย และเป็นภริยานายพรเทพ ศิริโรจนกุล ทายาทโรงแป้งเอี่ยมธงชัย และอดีตส.อบจ.ปักธงชัย เขต๒), เขต ๘ นายนิกร โสมกลาง ๑๘,๐๗๕ คะแนน (อดีตเลขานายก อบจ./ลูกชายนายสมศักดิ์ โสมกลาง และเป็นสามีของนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ลูกสาวคนโตของนายวีรศักดิ์-นางยลดา), เขต ๑๐ นายอภิชา เลิศพชรกมล ๕๑,๒๐๖ คะแนน (อดีตส.ส.ภูมิใจไทย), เขต ๑๑ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล ๖๐,๓๒๐ คะแนน (ลูกนายนายวีรศักดิ์-นางยลดา นายก อบจ.), เขต ๑๒ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล ๔๔,๐๗๒ คะแนน (ลูกชายโรงแป้งเอี่ยมธงชัย/อดีตรองนายก อบจ./หลานนายก อบจ.) และเขต ๑๖ นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ๓๗,๔๑๒ คะแนน (ลูกชายโรงแป้งเอี่ยมธงชัย/อดีตส.อบจ.อบจ./หลานนายก อบจ.) และส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑ คน ลำดับ ๒๑ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล (ลูกสาวคนโตของนายวีรศักดิ์-นางยลดา นายก อบจ.)

ส่วนพรรคเพื่อไทยอื่นๆ ในโคราชที่ได้รับเลือกตั้งอีก ๖ คน ได้แก่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย บัญชีรายชื่อลำดับที่ ๓, เขต ๔ นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ ๓๗,๑๕๐ คะแนน (ส.ส.หน้าใหม่), เขต ๖ นายโกศล ปัทมะ ๓๒,๑๓๖ คะแนน (อดีตส.ส.), เขต ๑๓ นายพชร จันทรรวงทอง ๑๐,๙๗๓ คะแนน (ส.ส.หน้าใหม่/ลูกชายนายประเสริฐ จันทรรวงทอง), เขต ๑๔ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ๓๒,๕๙๖ คะแนน (อดีตส.ส.), เขต ๑๕ นายรชตะ ด่านกุล ๔๔,๑๒๑ คะแนน (ส.ส.หน้าใหม่)

นอกจากนี้ ยังมีส.ส.เขตของ “พรรคเพื่อไทรวมพลัง” อีก ๒ คนที่อุบลราชธานี ได้แก่ เขต ๓ นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ๓๑,๒๑๘ คะแนน และเขต ๑๐ นายสมศักดิ์ บุญประชม ๖๒,๗๕๔ คะแนน ซึ่งพรรคเพื่อไทรวมพลังก่อตั้งโดย (อดีต) ส.ส.กบ-จิตรวรรณ หวังศุภกิจกุศล ปัจจุบันขยายธุรกิจโรงแป้งไปแถบอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ (เอี่ยมอุบล/เอี่ยมศิริ/เอี่ยมอำนาจ) มีนายวสวรรธน์ พวงพรศรี หรือกังฟู เป็นหัวหน้าพรรค

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๓ ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖


32 1,553