12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

August 22,2018

เปิดห้องเรียนวิชาชีพดิจิทัล พัฒนาบุคลากรไอทีสู่ตลาด

             ขอนแก่นเปิดห้องเรียนวิชาชีพดิจิทัล แห่งแรกในภาคอีสาน พัฒนาบุคลากรด้านไอทีสู่ตลาดแรงงานด้านไอทีและแอปพลิเคชั่น นำร่องระดับชั้น ปวช.และปวส.

             เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริส ตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดห้องเรียนวิชาชีพดิจิทัล และการฝึกอบรมตามโครงการเปิดโลกโมบายแอปพลิเคชั่น ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัท วโรบล จำกัด จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนักศึกษาในระดับปวช.และปวส. เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกนและวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมกว่า ๑๕๐ คน

             นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการในกลุ่มตลาดแรงงานของธุรกิจไอที เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวและมาใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร ที่วันนี้ได้มีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นการตอบโจทย์การทำงานร่วมกันทุกฝ่าย ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรในกลุ่มการเรียนรู้สายอาชีพให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านไอที เทคโนโลยี ในระบบที่เป็นความต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ และที่สำคัญยังคงมีการพัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับนักศึกษาสายอาชีพที่สามารถออกไปประกอบธุรกิจผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

             “วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นวันนี้เราได้มีการพัฒนาร่วมกันในการตอบโจทย์ตลาดแรงงาน สถานประกอบการและการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในด้านของการสร้างแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่จะมาทำการเรียนการสอนทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากห้องเรียนวิชาชีพครั้งนี้สามารถออกไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา”

             นายชาญณรงค์ กล่าวอีกว่า การทำงานร่วมกันทุกฝ่ายวันนี้เป็นการร่วมมือกันในการสร้างคน สร้างสังคม สร้างชาติให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่วันนี้นั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่สามารถทำงานและบริหารจัดการบนสมาร์ทโฟนได้เพียงแค่ปลายนิ้ว อีกทั้งวันนี้สมาร์ทโฟน จัดเป็นปัจจัยที่ ๕ ที่เราขาดไม่ได้ ห้องเรียนวิชาชีพดิจิทัล และการอบรมว่าด้วยงานวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริงในการทำโมบายแอปพลิเคชั่นครั้งนี้ จะมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่เป็นปัจจุบันและที่สำคัญนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสาร สนเทศ ที่มีการตื่นตัวและค้นคว้าในเรื่องนวัตกรรมและด้านไอทีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่นักศึกษาขอนแก่น จะได้รับการพัฒนาเป็นสมาร์ทพีเพิ้ล นำไปสู่การประกอบอาชีพหรือเข้าสู่การทำงานด้านไอทีได้อย่างมั่นใจ

 

 

 

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๒ วันอังคารที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖

 

857 1,459