17thJune

17thJune

17thJune

 

October 08,2018

นกแอร์‘โคราช-ชม.’ส่อวืด แถม‘คุนหมิง’ก็เลื่อน อ้างเช่า ๙๐ ล.บินไปไหนก็ได้?

          โอกาสเครื่องบินมาลงโคราชไม่ง่าย หลังมีข่าว ‘นกแอร์’ อาสาบินเหมาลำ ๓.๖ แสนบาทต่อเที่ยว ที่ประชุมเสนอต่อรองราคา กังวลแบกรับไม่ไหว ปธ.หอฯ ยันบินระหว่างประเทศมาแน่ โคราช-คุนหมิง กับสิบสองปันนา พร้อมเสนอเช่าเครื่องบินมาทำสายการบินเองปีละ ๙๐ ล้าน จะบินไปไหนก็ได้? 

          เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนคร ราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งผู้บริหารศูนย์การค้าต่างๆ เช่น นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล ๒๑ โคราช, นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และกลุ่มตัวแทนโรงแรม-ที่พัก กลุ่มทัวร์ท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า ๕๐ คน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดนคร ราชสีมา ขอให้กรมการบินพลเรือนช่วยติดต่อสายการบิน เพื่อจะทำการบินระหว่างจังหวัดนครราช สีมา-เชียงใหม่ แต่เดิมจังหวัดนครราชสีมา มีสายการบินที่บินระหว่าง โคราช-เชียงใหม่ ในช่วงระหว่าง ธันวาคม ๒๕๖๐-เมษยน ๒๕๖๑ แต่ต่อมาสายการบินทนภาวะขาดทุนไม่ได้ก็เลิกไป โดยที่ผ่านมาการบินระหว่างโคราช-เชียงใหม่ ตามตัวเลขสถิติผู้โดยสารค่อนข้างสูงและน่าจะทำการค้าได้ ทางจังหวัดนครราชสีมาจึงมีการพูดคุยกับสายการบินนกแอร์ ซึ่งนกแอร์ให้โจทย์ว่า จะเป็นแบบเช่าเหมาลำขนาด ๘๖ ที่นั่ง ราคารวมต่อเที่ยวบิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จากการประชุมหารือกันในที่ประชุมต้องการให้ทางจังหวัดไปต่อรองราคาให้ลดลงมาอีก หรือเสนอให้สายการบินมาทำการบินเองโดยที่ไม่ใช่การเหมาลำ และทางจังหวัดอาจจะช่วยในเรื่องการประกันที่นั่งให้ผ่านช่วง ๓ เดือนแรกไปก่อน หรือจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเชียงใหม่-อุบลราชธานี แต่มาแวะที่โคราชก่อน พร้อมกับการให้เสนอเส้นทางระหว่าง โคราช-กรุงเทพฯ เพราะหลายคนยังมองว่า โคราช-เชียงใหม่ จะมีแค่กลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้าหมดฤดูท่องเที่ยวไปผู้โดยสารอาจจะน้อยลง

          ข้อเสนอจากสายการบินนกแอร์ ที่เสนอจะมาเปิดสายการบิน โคราช-เชียงใหม่ โดยจะทำการบินแบบเหมาลำ ด้วยอากาศยานแบบ Q400 จำนวนผู้โดยสาร ๘๖ ที่นั่ง เส้นทาง เชียงใหม่-นครราชสีมา เวลาบิน ๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ น. เส้นทาง นครราชสีมา-เชียงใหม่ เวลาบิน ๑๑.๔๕-๑๓.๓๕ น. วันที่ทำการบิน วันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ และอาทิตย์ น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ๗ กก.ต่อคน น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องอากาศยาน ๑๕ กก.ต่อคน ราคารวมต่อเที่ยวบิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

          นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เห็นด้วยกับจำนวนที่นั่ง ๘๖ ที่นั่งมีความเหมาะสม แต่การเช่าเหมาลำที่มีราคาสูง ๓๖๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นด้วย ควรจะต้องต่อรองราคาลงมา ส่วนความคืบหน้าเรื่องการเปิดเส้นทางบิน โคราช-คุนหมิง เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกเที่ยวบินไปจนหมด ปัญหาอีกเรื่องคือทางคุนหมิงจะเพิ่มเที่ยวบินไปที่ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต และอู่ตะเภา ซึ่งการกำหนดวันและเวลาเพิ่งจะได้รับอนุญาตทำการบิน ทางคุนหมิงจึงนัดจะขอมาคุยกับทางโคราชในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ แต่ดูแล้วอาจจะล่าช้าไปจึงได้ติดต่อไปทางเมืองสิบสองปันนา และเขาพร้อมที่จะเจรจาด้วย ในช่วงสิ้นเดือนนี้จะเดินทางไปพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่เมืองสิบสองปันนา นอกจากนี้ทางจีนเสนอว่า มีเครื่องบินแอมแบร์ ขนาด ๕๕ ที่นั่ง ซึ่งเป็นของประเทศบราซิล แล้วเป็นรุ่นเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีไทยใช้อยู่ด้วย ทางจีนจึงอยากให้ทางเราบินไปดู เพื่อเจรจาเช่าเหมาลำแบบรายปี ปีละประมาณ ๙๐ ล้านบาท แล้วเราก็มาทำเส้นทางการบินเองได้เลย

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยเพิ่มเติมกับ ‘โคราชคนอีสาน’ ภายหลังประชุมเสร็จว่า ในที่ประชุมยังกังวลว่า การเช่าเหมาลำเป็นราคาที่สูง เพราะเมื่อหารค่าเฉลี่ยต่อจำนวนที่นั่งจะมีราคาสูงเกือบถึง ๕,๐๐๐ บาท ไป-กลับต่อคน ซึ่งเมื่อครั้งที่สายการบินนิวเจนทำการบินโคราช-เชียงใหม่ ราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท  (เที่ยวเดียว)ทางจังหวัดนครราชสีมาจะนำข้อมูลต่างๆ เสนอกลับไปยังสายการบินนกแอร์ เช่น ต่อรองราคาต่อเที่ยวบินลดลงมาเหลือ ๒๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อได้ข้อสรุปจะกลับมาประชุมหารือกันอีกครั้ง แต่ถ้าไม่ได้ตามที่เสนออาจจะต้องล้มเลิกกันไป ซึ่งแนวโน้มทางนักธุรกิจจังหวัดนครราชสีมา อาจจะตั้งบริษัทขึ้นมาเอง เพื่อเป็นการนำร่องการทำสายการบินเองของคนโคราช อีกทั้งทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเสนอว่า จะไปติดต่อสายการบินระหว่างประเทศจากประเทศจีนมาทำการบินระหว่าง โคราช-คุนหมิง หรืออาจจะเป็นการเช่าเครื่องบินแบบรายปีของประเทศจีนมาทำการเปิดสายการบินเอง แต่ต้องมีการพูดคุยถึงการตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อบริหารงานเหล่านี้ จังหวัดนครราชสีมามีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ด้อยกว่าจังหวัดอื่นก็คือ เรื่องสายการบิน

          กรณีนี้ “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา ได้รับการเปิดเผยว่า การจะเช่าเครื่องบินมาทำสายการบินเองนั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเจรจาและทำสัญญาของผู้ให้เช่าและผู้เช่า เครื่องบินเปล่าที่ให้เช่าจะมีสองประเภทคือ เช่าเครื่องบินพร้อมกัปตันและลูกเรือมาพร้อมให้บริการ ส่วนที่สองเช่าแค่เครื่องบินเปล่า ส่วนกัปตันกับลูกเรือหาเอง การจะเช่าเครื่องบินมาทำสายการบินเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยากเกินไป เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง ส่วนเรื่องค่าบริการต่างๆ ทางท่าอากาศยานนครราชสีมา ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบินในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ถ้านักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาจะเช่าเครื่องบินมาทำสายการบินเอง ทางท่าอากาศยานนครราชสีมาพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เพราะอยากให้โคราชมีสายการบิน แต่เรื่องนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓-๖ เดือน เพราะต้องขออนุญาตเส้นทางการบิน และหารือกับวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เพราะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานควบคุมจราจรทางอากาศในอาณาเขตประเทศไทย พร้อมย้ำว่าท่าอากาศยานนครราชสีมามีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการสายการบินตลอดเวลา

          อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การจะเปิดเส้นทางบินนั้นหรือดำเนินการสายการบิน จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติมจำนวนมาก ทั้งเรื่องค่าจ้างกัปตัน ผู้ให้บริการบนเครื่องบิน ค่าเชื้อเพลิง และอื่นๆ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๙ วันเสาร์ที่ ๖ - วันพุธที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


844 1,451