15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

May 07,2019

ศูนย์อนามัยจับมือแอร์เอเชีย-ชาญทัวร์ ส่งนมจากอกแม่สู่ลูกฟรี ๒๔ ชม.

          เปิดปฏิบัติการ ส่งนมแม่สู่ลูกฟรีตลอด ๒๔ ชม. นำร่อง ๔ จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม พร้อมจับมือสายการบินแอร์เอเชีย และบริษัท ชาญทัวร์ จำกัด ร่วมโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก 

 

          เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ตั้งอยู่ ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาขอรับคำปรึกษาในเรื่องของการให้นมแม่และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมไปถึงการให้บริการจัดส่งนมแม่แช่แข็งจากแม่สู่ลูกตามหลักวิธีที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น จัดทำโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ ๗

          นางอรทัย บุญเต็ม หัวหน้าคลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวไม่จำกัดว่า คุณแม่ หรือคุณลูกจะต้องคลอดในพื้นที่ขอนแก่น เพียงแค่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการในการที่จะส่งนมแม่แช่แข็งให้กับลูกได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญยังคงสามารถส่งได้ตลอดทั้ง ๒๔ ชั่วโมง

          “ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการขนส่งที่มีใจอันเป็นกุศลและร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จนได้ข้อสรุปร่วมกันกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย, บริษัท ชาญทัวร์ จำกัด, บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด และบริษัท ภูเขียวขนส่ง จำกัด ในการเปิดรับนมแม่แช่แข็งจากทั่วประเทศและจัดส่งให้กับลูกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้คุณแม่ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพียงแค่ลงทะเบียนกับคลินิกนมแม่ ของศูนย์อนามัยที่ ๗ ผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือทางเว็บไซต์ของคลินิกฯ เท่านั้น ซึ่งเมื่อกดเข้าไปในระบบแล้วให้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ จากนั้นระบบจะขึ้นข้อมูลและเอกสารในการส่ง รวมไปถึงเทคนิควิธีในการบีบนมและจัดเก็บนม จนถึงกระบวนการการแช่แข็งไปจนถึงขั้นตอนของการบรรจุหีบห่อและการติดต่อประสานงานหรือนำส่งเอกสารต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ขนส่งทั้ง ๔ แห่งอีกด้วย” นางอรทัย กล่าว

          นางอรทัย บุญเต็ม กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน มีคุณแม่ในพื้นที่ ๔ จังหวัดเข้าร่วมโครงการแล้วรวม ๑๐๕ ราย และยังคงเปิดรับสมัครคุณแม่จากทั่วประเทศที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเช้าวันนี้มีคุณแม่ที่มาปฏิบัติงานที่ขอนแก่นได้ส่งนมแช่แข็งให้กับคุณลูกผ่านทางสายการบินไทยแอร์เอเชียที่กรุงเทพฯ ขณะที่คุณแม่ที่ทำงานที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกส่งนมแม่แช่แข็งมาให้ลูกที่จังหวัดขอนแก่นผ่านทางบริษัท ชาญทัวร์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีคุณแม่ที่ทำงานที่กรุงเทพฯ ส่งนมแม่แช่แข็งไปยัง จ.สตูล ซึ่งทางสายการบินจัดส่งไปลงที่สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นคุณพ่อมาติดต่อขอรับ รวมไปถึงคุณแม่ที่ทำงานที่ชลบุรีได้เข้าร่วมโครงการส่งนมแม่แช่แข็งจากชลบุรี ผ่านสายการบินมาที่ขอนแก่น และยังมีคุณแม่ที่ทำงานกรุงเทพฯ ส่งนมแม่มาให้ลูกที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย

          “สำหรับนมแม่แช่แข็งนั้น หลังจากที่คุณแม่ทำการบีบนมจากอกแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้บรรจุในถุงใส่นมที่มีระบบล็อคที่ถูกหลักวิธี จากนั้นให้นำไปทำการแช่แข็ง ซึ่งสามารถใช้ช่องฟรีซของตู้เย็นที่บ้านได้ โดยจะต้องแช่ให้แข็งโป๊กหรืออยู่ที่อุณหภูมิลบ ๒๐ องศาเซลเซียส และทำการบรรจุหีบห่อ ตามแต่ละบริษัทฯ กำหนด ซึ่งหากจะทำการจัดส่งผ่านสายการบินให้ใช้น้ำแข็งแห้ง หรือเจลแพค ในขณะที่หากมีความประสงค์จะส่งทางรถโดยสารหรือบริษัทขนส่งต่างๆ สามารถใช้น้ำแข็งทั่วไปได้ ตามสัดส่วนอัตราน้ำหนักตามที่กำหนด และเมื่อส่งนมแช่แข็งไปถึงปลายทาง ลูกก็สามารถที่จะดื่มได้ตามระยะเวลาและวันที่คุณแม่ได้เขียนไว้ที่หน้าถุง ซึ่งนมแม่แช่แข็งนั้น เมื่อเดินทางไปถึงปลายทางแล้ว คุณพ่อหรือคนในครอบครัวหากต้องการให้ลูกรับประทานนมแม่แช่แข็งในแต่ละมื้อ ก็สามารถนำมาทำการละลายด้วยการวางไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดา โดยปล่อยทิ้งไว้ให้ละลาย ซึ่งเมื่อนมละลายแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน ๒๔ ชั่วโมง และหากเปิดถุงแล้วจะต้องให้ลูกรับประทานให้หมดภายใน ๑ ชั่วโมงทันที” นางอรทัย กล่าวปิดท้าย 

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๐ วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

858 1,465