17thJune

17thJune

17thJune

 

June 10,2019

ราษฎรบุกพบพ่อเมือง-แม่ทัพ ขับผอ.ธนาคารที่ดิน

            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่องโคพัฒนา พิมาย บุกพบผู้ว่าฯ และแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมชูป้ายไล่ผู้บริหารธนาคารที่ดิน ระบุทำงานไร้ประสิทธิภาพ หลังทำเรื่องซื้อที่ดินประชาชนหลายร้อยไร่ กว่า ๔๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอนุมัติ แต่กลับไม่มีความคืบหน้า 

 

            เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้เกี่ยวข้อง และราษฎรกว่า ๓๐ คน ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีการจัดที่ดินทำกินของราษฎร จำนวน ๖๓ ครัวเรือน พื้นที่ ๑๙๙ ไร่ ตามนโยบายของรัฐ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมติ ครม. รวมทั้งขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของนายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

            จากนั้นได้ยืนถือป้ายหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดฯ ข้อความว่า “คนที่เป็น ผอ.ใหญ่กว่า มติ ครม., คนไม่มีวิสัยทัศน์ อย่าอยู่ถ่วง บจธ.เลย, ทำงานไม่ก้าวหน้าอย่าอยู่ บจธ., ดองเรื่อง เชื่องช้า ยื้อเวลา เพื่ออะไร คนจนเดือดร้อนเพราะไม่มีที่ทำกิน ฯลฯ” ก่อนเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับแม่ทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี โดยมี พ.อ.ยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ รองเลขาธิการ กอ.รมน.กองทัพภาคที่ ๒ รับเรื่องแทน

            นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ช่องโคพัฒนา เปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรและตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ นัดรวมตัวเดินทางทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรของ ธมจ.ที่มีนายขจรศักดิ์ฯ เป็นผู้บริหารองค์กรได้ดำเนินโครงการพัฒนาภาครัฐและผู้ไร้ที่ทำกินบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมาอย่างล่าช้า ลักษณะดองเรื่องมาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ บจธ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หลายชุดและที่ปรึกษาลงสำรวจที่ดินในเขตจังหวัดนครราชสีมา หลายแปลงหลายครั้ง รวมทั้งจัดประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและกองทัพภาคที่ ๒ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปว่า ที่ดินแปลงบ้านช่องโค ต.รังกาใหญ่ อ.พิมายฯ มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ นายขจรศักดิ์ฯ ได้มาพบเกษตรกรในพื้นที่และให้ความหวัง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลายครั้ง ยืนยันโครงการ อ.พิมายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรของ บจธ. เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ บจธ. ดำเนินการโครงการฯ ในวงเงิน ๒๓๓ ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครม.มีมติอนุมัติโครงการตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือกำชับให้ บจธ. ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม ก่อนวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

            “นายขจรศักดิ์ฯ ขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน คณะทำงานขาดความรู้ ความสามารถและไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการจัดซื้อที่ดิน บ่งบอกถึงไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่เข้าใจในบทบาทขององค์กร ขาดลักษณะผู้นำไม่มีทิศทางชัดเจนในการนำพา บจธ. ไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ได้สร้างความแตกแยกในองค์กรจนเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ บจธ. กว่า ๕๐ คน เข้าชื่อร้องเรียนให้ปลดนายขจรศักดิ์ฯ ออกจากตำแหน่ง ขอให้บอร์ด บจธ. เร่งรัดการสอบสวน เพื่อเลิกจ้างนายขจรศักดิ์ โดยด่วน ขอให้ พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งให้พักงานนายขจรศักดิ์ฯ ก่อนที่ทุกอย่างจะเสียหายมากกว่านี้ นายขจรศักดิ์ฯ ควรลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารโดยเร็ว ประหยัดเงินแผ่นดินได้เดือนละเกือบ ๒ แสนบาท และขอให้ช่วยแชร์ ช่วยขับไล่คนไม่ดี คนไร้ความสามารถ คนไม่มีคุณธรรมให้พ้น บจธ.” นายมนตรี กล่าว

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เป็นเวลาร่วม ๒ ปี ที่ธมจ.ได้มาพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อขอซื้อที่ดินนับร้อยไร่มูลค่าประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐ เช่น ทวงคืนผืนป่า รถไฟทางคู่ ถนนมอเตอร์เวย์ฯ ล่าสุดถึงขั้นตอนที่ชาวบ้านเตรียมที่ดินและประเมินราคา แต่ไม่มีความคืบหน้ามากนัก ชาวบ้านอยากได้ที่ดินทำกินและเจ้าของที่ดินก็ต้องการขายที่ดิน เนื่องจากมีคนมาติดต่อจำนวนมาก จากการสอบถามบอร์ดบริหาร ระบุว่า เกิดปัญหาการบริหารจัดการภายใน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยแนะนำให้ทางจังหวัดนครราชสีมา ทำหนังสือทวงถามและให้กลุ่มวิสาหกิจฯ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คู่ขนานไปด้วยจะได้ไม่เกิดความล่าช้า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

839 1,429