12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

June 22,2019

‘มหกรรมเกษตรอินทรีย์’อีสาน สินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

“มหกรรมเกษตรอินทรีย์” ขอนแก่น ผนึกพลังร่วมกับกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” นำผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ออแกนิกส์ และสมุนไพรไทย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในราคาย่อมเยา


เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด นายปานทอง  สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป อยู่อย่างเฮลตี้   ชีวิตดี๊ ดีย์ ที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่มีการปรับตัวในการมาให้บริการในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารปลอดภัย สมุนไพร ไทยและกลุ่มสินค้าออแกนิกส์ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรกร ที่จัดเป็นรายได้หลักที่สำคัญของภาคอีสาน ดังนั้นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเกษตรแปรรูป ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยในประเทศ ตามโครงการการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย ภายใต้แผนปฏิบัติการราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีนี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมหรือการจัดงาน “Central E-San : Great Food Goof Health ๒๐๑๙/อยู่อย่างเฮลตี้ ชีวิตดี๊ ดีย์ ที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ ๒๕๖๒”

“ขณะนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสินค้าภาคการเกษตร ในกลุ่มของการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ออแกนิกส์ และกลุ่มสมุนไพรไทย จาก ๔ จังหวัดภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมงานรวมกว่า ๔๐ ราย เรียกได้ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย ที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน เพราะถือเป็นการจัดตลาดนัดแก้ป่วย เพราะผลิตภัณฑ์และสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นเน้นไปในเรื่องของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวฮาง ข้าวกล้อง รวมไปถึงกลุ่มผักสด และผลไม้ต่างๆ รวมทั้งเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบประเภทเกษตรอินทรีย์อีกด้วย”

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ภายในงานที่กำหนดจัดขึ้นนั้นผู้ที่สนใจและชื่นชอบในกลุ่มอาหารปลอดภัย สามารถเลือกซื้อและเลือกชมผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของไทย ไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าอีสาน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทเครื่องสำอาง สบู่ แชมพู และที่น่าสนใจคือ การนำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย G ทอง ที่เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายเดียวของขอนแก่นมาแสดงและจำหน่ายในงานนี้อักด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากการที่ผู้บริโภคจะได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายและสะดวกตลอดทั้งช่วงของการจัดงานนี้แล้ว ยังคงเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชาวอีสานที่วันนี้พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดการค้าในกลุ่มต่างๆ ที่เปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๙ วันศุกร์ที่ ๒๑-วันอังคารที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


837 1,486