19thJune

19thJune

19thJune

 

July 02,2019

โคราชเสนอตัวจัดงาน ‘พืชสวนโลก ๒๐๒๙’ สร้างแลนด์มาร์ค ๕๐๐ ไร่

         ผู้ว่าฯวิเชียร เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน พืชสวนโลกปี ๒๐๒๙ คาดเสนอให้ผ่านมติครม.ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เล็งหาพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ หวังเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ของโคราช

         ‘เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์, นายจรัสชัยโชคเรืองสกุล, ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง และนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ โคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

         โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานนำกล่าวปฏิญานถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๑๒ ราย, มอบโล่รางวัลดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี ๒๕๖๑ รางวัล “จังหวัดที่มีการบริการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมอบให้แก่  นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, มอบโล่ขอบคุณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For The King รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ หน่วยงาน, มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกลาศ มอบเงินสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐ จำนวนเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท

         นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่อที่ประชุมว่า เรื่องการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จะต้องจัดให้สมพระเกียรติ และยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดยขอความร่วมมือในภาคส่วนราชการ ช่วงก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธง วปร. และธงตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษก รวมทั้งตกแต่งด้วยผ้าระบายเหลือง-ขาว ตามรั้วสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการจัดกิจกรรมตามสถานที่เหมาะสม เช่น ศาลากลางจังหวัด โดยจะมีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๘ รูป มีการจุดเทียนชัย และการทำจิตอาสา เพื่อเป็นการถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

         นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีอีกกิจกรรมที่จะจัดขึ้น คือการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง MICE City หรือเมืองแห่งการประชุม ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือทีเส็บ และผ่านมติของ ครม. เพื่อให้เลือกจังหวัดนครราชสีมาในการรองรับสำหรับการจัดประชุมใหญ่ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจัดทำเอกสารเพื่อให้ทางทีเส็บพิจารณารับการประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

         สำหรับเรื่อง Dry pot หรือท่าเรือบก นายวิเชียร กล่าวว่า คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR หาผู้ลงทุนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งมีการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วในงบประมาณ ๓๘ ล้านบาท ทั้งนี้ มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ส่วนในเรื่องของการแก้แบบการก่อสร้างรถไฟทางคู่สัญญาที่ ๒ (คลองขนานจิต-ชุมทางถนนจิระ) ซึ่งจะมีการทุบ หรือไม่ทุบสะพานสีมาธานีนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับความชัดเจน คาดว่าอาจจะต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และจะได้เข้าสอบถามหารือกันอีกครั้ง

         ทั้งนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน จัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ซึ่งจัดในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔ โดยทางจังหวัดได้เสนอจัดที่เขาใหญ่ และในเขตเมืองโคราช และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้เสนอไปยัง ครม. เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ซึ่งทางจังหวัดนครราชนั้นได้จองเป็นเจ้าภาพช่วงปี ๒๐๒๙ โดยคาดว่าจะเสนอให้ผ่านมติครม.ภายในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม หากจังหวัดนครราชสีมาสามารถหาพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ เพื่อจัดงานพืชสวนโลกได้ จะถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครราชสีมาต่อไป

         อนึ่ง งานมหกรรมพืชสวนโลกของประเทศไทย จัดขึ้นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) ตั้งอยู่ที่ ๓๓๔ หมู่ ๓ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙ และมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ นับว่าเป็นมหกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ

 

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๑ วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

835 1,437