17thJune

17thJune

17thJune

 

July 19,2019

อัด‘ชัชวาล’ลาออกหอการค้า เปิดองค์กร‘พัฒนาเมืองโคราช’ ปัดจัดงานบังหน้าวันเกิดผู้ว่าฯ

            หอการค้าระดมจัดงานเปิดตัว “องค์กรนักธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเมืองโคราช” ส่งข้อความว่อนจ่ายหัวละ ๕๐๐ บาท ลืออาจเปิดตัวองค์กรบังหน้าแต่ฉลองวันเกิดผู้ว่าฯ “ชัชวาล” ยืนยันไม่ใช่แน่ แค่เชิญผู้ว่าฯ มาร่วม อดีตประธานหอฯ วิพากษ์ไม่อยากให้เอาหอการค้าฯ ไปร่วม ถ้าอยากทำให้ลาออก ส่วน “วิเชียร” ไม่อยากให้จัด ขอให้พ้นเดือนเกิดไปก่อน

            ตามที่มีการส่งข้อความเชิญชวนทางไลน์โดยระบุว่า “เพื่อพลังของชาวโคราช ท่านประธานหอการค้า เลขาองค์กรนักธุรกิจ เอกชน เพื่อพัฒนาเมืองโคราช แจ้งมาขอให้ทุกองค์กรหรือท่านที่ไม่ได้สังกัดองค์กร ที่มีความสนใจจะไปร่วมงานในวันที่ ๒๑ ตามที่หอส่งหนังสือให้ทุกองค์กรแล้ว ทางประธานหอการค้า ในฐานะเลขา อยากทราบจำนวนเพื่อจัดอาหารได้ถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งมายังมูลนิธิ.../หรือที่หอการค้า เพื่อรวบรวมรายชื่อแจ้งให้หอการค้าทราบด่วน จึงขอความร่วมมือจากทุกองค์กร หรือท่านที่เป็นนักธุรกิจในนามส่วนบุคคล แจ้งเข้าร่วมงานภายในวันนี้ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐.-บาท” พร้อมกันนี้ยังให้ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่หอการค้าฯ โดยระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

            นอกจากนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวีวัน ๓ โรงแรมวีวันโคราช ในลักษณะงานเลี้ยงโต๊ะจีน โดยระบุว่า เป็นการเปิดตัว “องค์กรนักธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเมืองโคราช” ซึ่งจะมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

            วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ “โคราชคนอีสาน” จึงติดต่อไปยังนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามความจริงในเรื่องนี้ โดยได้รับการเปิดเผยว่า การจัดงานในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการรวมตัวกันของสมาคม องค์กรทั้งหลายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อที่จะร่วมกันเสนอแนะ หรือหาข้อสรุปของความต้องการของคนในจังหวัดนครราชสีมาว่า มีความต้องการอะไรเพื่อพัฒนาเมืองโคราชของเราอย่างแท้จริง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรี, ส.ส., ส.ว., นายกเทศมนตรี และนายก อบจ. เพื่อให้รับรู้ความต้องการของคนในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริง โดยเป็นความร่วมมือกันขององค์กรทั้งหมด ซึ่งขณะนี้รวมได้เกือบร้อยองค์กร เฉพาะสมาคมจีนก็ ๔๑ องค์กร เราไม่ได้ปิดกั้น จะเป็นสมาคมหรือชมรมใดก็ได้ที่คิดว่ามีความต้องการที่จะเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการในจังหวัด ดังนั้นเราจึงเปิดกว้าง เพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการพัฒนาจังหวัดเรา

            “โคราชคนอีสาน” ถามว่า การจัดตั้งองค์กรนี้เกิดจากแนวคิดของนายชัชวาลใช่หรือไม่? ประธานหอการจังหวัดนครราชสีมา ตอบว่า “ตรงนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นพูดคุยกันให้นักธุรกิจ สมาคม องค์กรทั้งหลายได้ร่วมมือกัน ลงมติเห็นว่าจะเป็นการดีถ้าจะมีองค์กรภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเมืองโคราช ทั้งนี้ จะไม่มีการเลือกประธาน จะมีแค่เลขาธิการ ซึ่งก็คือประธานหอการค้าฯ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการ นอกนั้นจะเป็นคณะกรรมการองค์กรทั้งหมด เราเห็นว่า ต้องมีความทัดเทียมกันทั้งหมดทุกสมาคม ทุกองค์กร จึงไม่มีใครเป็นประธาน”

            นายชัชวาล ชี้แจงว่า งานปิดตัวองค์กรที่จะเกิดขึ้นนี้ มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ทราบว่า องค์กรนี้ตั้งเพื่ออะไร และมุ่งเน้นเรื่องไหน มีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่เร่งด่วน และช่วยกันออกความเห็นคร่าวๆ เพื่อก่อร่างขึ้นมาก่อน จากนั้นจะมีการประชุมเดือนละครั้ง และนำข้อมูลตรงนี้ไปพูดคุยกับผู้ว่าฯ และแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเชิญรัฐมนตรี หรือ ส.ส.ของโคราช, นายกเทศมนตรี, นายก อบจ. ให้มาพูดคุยกับเรา ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของจังหวัดที่แท้จริง แต่ในวันเปิดตัวองค์กรจะมีเพียงแค่คณะกรรมการองค์กร ไม่ได้เชิญ ส.ส.หรือรัฐมนตรีมาร่วม โดยคาดว่าในวันเปิดตัวนี้ น่าจะรวมตัวได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ องค์กร เพราะบางองค์กรยังอยู่ต่างอำเภอ อาจจะตัดสินใจล่าช้า หรือบางองค์กรอาจจะยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์

            เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสมาว่า จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายชัชวาล ตอบว่า “ไม่ใช่แบบที่เป็นกระแส เป็นการสื่อความหมายกันผิด จะมีกลุ่มที่เขาอยากจัดงานให้ผู้ว่าฯ แต่ทางผู้ว่าฯ ไม่สะดวก และไม่มีเวลา แต่งานนี้ตนได้เชิญผู้ว่าฯ ต่างหากอยู่แล้ว เพราะวันเกิดผู้ว่าฯ คือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และมีกลุ่มนักธุรกิจเรียนเชิญท่านแล้ว”

            “เราเรียนเชิญท่าน เพื่อให้รับรู้ว่าเราจัดตั้งองค์กรนี้ และจะได้มีส่วนราชการที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของเรา เพราะผู้ว่าฯ จะะเป็นตัวแทนภาครัฐอันดับ ๑ ที่เราจะต้องปรึกษาตลอดเวลา เราจะยื่นต่อท่านให้ทราบว่าองค์กรนี้จะคุยกับท่านทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้งเท่านั้นเอง” นายชัชวาล กล่าวย้ำ

            ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า มีการหารือระหว่างอดีตประธานหอการค้าฯ ซึ่งพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยอดีตประธานหอการค้าฯ ส่วนใหญ่ (ไม่ประสงค์ให้ออกนาม) ไม่เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา และนำหอการค้าฯ ไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะหอการค้าฯ มีสถานะตามกฎหมายรองรับอยู่แล้ว หอการค้าฯ ควรจะขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิกหอการค้าฯ อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีบางคนแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรนำองค์กรหอการค้าฯ ไปสร้างเครือข่ายในลักษณะนี้ หรือหากจะดำเนินการ ประธานหอการค้าฯ ก็ควรลาออกไปเข้าร่วมเป็นการส่วนตัว

            นายอมร วงศ์สุรวัฒน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างอาคารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดหลายสมัย รวมทั้งเป็นอดีตรองประธานหอการค้าไทย ร่วม ๔๐ ปี กล่าวสั้นๆ ว่า “หอการค้ามีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่บางคนคงไม่เข้าใจว่า นิติบุคคลคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร”

            ล่าสุดวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีการส่งข้อความและกระจายข่าวกันว่า จะมีการจัดงานวันเกิดแก่ผู้ว่าฯ ในวันเปิดตัวองค์กรในวันที่ ๒๑ กรกฎาคมนี้ โดยมีการระดมเงินกันเพื่อจ่ายค่าโต๊ะจีนด้วยนั้น นายวิเชียร กล่าวว่า “ผมทราบว่าจะมีการจัดงานเปิดตัวองค์กรและเชิญผมไปร่วมด้วย ซึ่งได้ถามทางคุณชัชวาลแล้วว่าจะเปิดตัวองค์กร ซึ่งผมบอกว่าถ้าเป็นงานวันเกิดให้ผมไม่เอา เพราะวันนั้นก็ไม่ใช่วันเกิดผม ผมเกิดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม และไม่มีงานเลี้ยง อีกอย่างคือวันที่ ๒๑ กรกฎาคมนี้ก็จะมีงานสัมมนาที่วังน้ำเขียว และมีผู้หลักผู้ใหญ่มา ซึ่งผมอาจจะต้องไปร่วมด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ยังไม่อยากให้จัดงานอะไรในเดือนนี้หากจะเชิญผมไปร่วม หรือถ้าจะตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นมาก็ขอให้เลื่อนให้พ้นเดือนเกิดผมไปก่อน


830 1,431