22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

August 17,2019

‘ทีเส็บ’ชูขอนแก่นต้นแบบไมซ์ซิตี้ เชื่อมโยงข้อมูลภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

“ทีเส็บ” ชูขอนแก่นต้นแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลไมซ์กลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  เดินหน้าเก็บข้อมูลเครือข่ายไมซ์ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงการค้า และธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งระบบ ผลักดันไทยขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งจุดหมายปลายทางในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาคในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่อ โครงการ Thai Mice Connect พร้อมการจัดการเสวนาชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการฯ ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจและผู้ประกอบการในหลายจังหวัดของ ภาคอีสาน เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การพัฒนาข้อมูลไมซ์ระดับชาติ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์นำ ด้วยการสร้างศูนย์กลางข้อมูลไมซ์ระดับชาติที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเส็บจึงผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๑๐ หน่วยงาน เดินหน้ายกระดับธุรกิจไมซ์ผ่านนวัตกรรมข้อมูล ริเริ่มโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้าบริการของ อุตสาหกรรมไมซ์ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “Thai MICE Connect” หรือระบบรวบรวมฐานข้อมูล ผู้ประกอบการสินค้าบริการในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน สร้างเป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย 

“ขอนแก่นเป็น ๑ ใน ๕ ไมซ์ซิตี้ ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นจังหวัดนำร่องในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย ไทย, เมียนมา, สปป.ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน โดยให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ภูมิภาค ครอบคลุมการคมนาคมขนส่ง ทั้งระบบราง และการเปิดท่าอากาศยานนานาชาติ การพัฒนาสมาร์ทซิตี้บัส ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วปริมณฑล เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางหลัก โดยในปัจจุบันขอนแก่นมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ Khonkaen International Convention and Exhibition Center หรือ KICE ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติในระดับมาตรฐานสากล”

นางศุภวรรณ กล่าวต่ออีกว่า โครงการไทยไมซ์คอนเนคท์ เป็นการสร้างเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการใน รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีความชัดเจนถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจากทั่วโลก โดยในเฟสแรกจะมีการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์เข้าร่วมประมาณ ๓,๐๐๐ ราย ซึ่งจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์รวมจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รายเข้าร่วม

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

796 1365