12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

September 19,2019

‘คลังพลาซ่า’ครบรอบ ๖๒ ปี ยืนยันสร้างต่อ“คลังสเตชั่น”

คลังพลาซ่า ฉลองครบรอบ ๖๒ ปี แจกหนักแจกจริง มอบของขวัญแทนคำขอบคุณให้คนโคราช “เสี่ยเหลียง” ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ยืนยันสร้างต่อคลังสาขาที่ ๔ “คลังสเตชั่น” หลังลงทุนไปแล้ว กว่า ๔๐๐ ล้านบาท เผยแค่รอความชัดเจนจากการรถไฟฯ เท่านั้น

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ชั้นใต้ดิน คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ นายไพรัตน์ มานะศิลป์ หรือ “เสี่ยเหลียง” รองประธานบริษัท คลังพลาซ่า จำกัด เป็นประธานในการจับรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม “คลังพลาซ่า ลดฉลองครบรอบ ๖๒ ปี มอบของขวัญแทนคำขอบคุณ” โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า ๓๐ คน 

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลที่ ๑ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า ๖๒,๐๐๐ บาท คุณชาตรี อุทิตสถิต รางวัลที่ ๒ จักรยาน Tiger Chrome (รุ่นพับ) คุณจรูญ ปาละศิริ รางวัลที่ ๓ เครื่องปั่นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด คุณมะลิ มีแก้ว และคุณรัฐพล เจนปิยพงศ์ รางวัลที่ ๔ SHARP เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น คุณปฐมา เกตุสูงเนิน รางวัลที่ ๕ HATARI แอร์เคลื่อนที่ คุณประดับ กลมกล่อม และคุณนิภาพร มาตรนอก รางวัลที่ ๖ กระเป๋าเดินทางมาร์เวล ๒๘ นิ้ว คุณชูกิจ รักขิตกูล และคุณจริญญา ยติกร รางวัลที่ ๗ กระเป๋าเดินทางมาร์เวล ๒๔ นิ้ว คุณสุนีย์ สุขนาบุญ, คุณณัฐธมน ตอมพุดซา และคุณอรุญวรรณ เหล่าภักดี รางวัลที่ ๘ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล ได้แก่ คุณกันยภร หอมจะบก, คุณสมจิตร ทองไทย, คุณมะลิ ถึงอินทร์, คุณนงคราญ ใจอุ่น, คุณบรรจง คำนา, คุณรจนา วงศ์บางโพ, คุณโสภิดา วิไลพรหม, คุณสมหวัง กอบัวกลาง, คุณลัดดาภรณ์ กลิ่นศรีสุข และคุณกนกพร กองมะเริง และรางวัลที่ ๙ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๐ รางวัล ได้แก่ คุณกนกวรรณ ฉิมผึ่ง, คุณอัจฉรา ศรีสุกัญญา, คุณธนัชชา งามจัตุรัส, คุณสุนันทา ดอกสูงเนิน, คุณกรุณา ลิมปิวงศ์, คุณเสรี อุสงค์งาน, คุณวิไลลักษณ์ รับไธสง, คุณสุรีย์พร กรุยกระโทก, คุณประยงค์ ไหมล้วน, คุณมาลัย หัดสันเทียะ, คุณลัลณ์ลลิน จิตสุภาบุญกิจ, คุณธามาธิป จิตสุภาบุญกิจ, คุณมะลิ กระจ่างโพธิ์, คุณสาวิตรี แถมเกษม, คุณภาวินี เทพเสนา, คุณกัญญารักษ์ ไวมิติ, คุณประเนาว์ สุนทรภักดิ์, คุณนิรุตติ พันธุโอสถ, คุณกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร, คุณเอกชัย ปัญจจาภรณ์, คุณพรพรรณ ทรัพย์ธานารัตน์, คุณประนอม วาสิกดิลก, คุณหยัด ชื่นอุรา, คุณประภาวรินทร์ ศิริโชคธนวัฒน์, คุณรัชสภาภรณ์ ศูนย์กลาง, คุณกษิดิษ เมืองไชย, คุณธนภร เมืองไชย, คุณฐิตินันท์ ศรีจันทร์, คุณนภดล พานงูเหลือม, คุณเถาวรรณ์ กรุยกระโทก, คุณวันชนะ สมฤทธิ์, คุณสุกัญญา เต็งเมืองปัก, คุณทิพยาภรณ์ เศวตนัย, คุณหทัยรัตน์ เศวตนัย, คุณวิไลรัตน์ จันทร์แหยม, คุณเกสร สุนทรเสรี, คุณเสาวลักษณ์ จรกระโทก, คุณสอนสมบัติ จันทะพราหมณ์, คุณ Mary Ann Yillaluz Ladia และคุณ Chazz Anndersun Ladia

นายไพรัตน์ (เสี่ยเหลียง) มานะศิลป์ รองประธานบริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ให้สัมภาษณ์กับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “เนื่องจากในปีนี้ พ.ศ.๒๕๖๒ คลังพลาซ่า ก็มีอายุครบรอบ ๖๒ ปี ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จึงมีกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า โดยรางวัลที่ ๑ เป็นบัตรกำนัลมีมูลค่าถึง ๖๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคลังพลาซ่าได้เติมโตมาตามวันเวลามีถึง ๓ สาขา และที่ทราบกันว่า สาขาที่ ๔ เราได้เริ่มก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว แต่ต้องหยุดชั่วคราวเนื่องจากต้องรอความชัดเจนของโครงการสถานีรถไฟนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ตรงบริเวณคลังสาขาที่ ๔ นั้นส่วนหนึ่งก็การรถไฟด้วย โดยเราจะมีการปรับแบบใหม่ เพื่อให้เชื่อมกับตัวสถานีรถไฟด้วย ในส่วนที่ก่อสร้างไปแล้วเราลงทุนไปกว่า ๔๐๐ ล้านบาทแล้ว ดังนั้นยืนยันว่า สร้างต่อแน่นอน เพียงต้องชะลอโครงการออกไปก่อนเท่านั้น”

“ในภาวการณ์แข่งขันสูงแบบนี้ เราได้ใช้การวางตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละสาขา เป็นคนละจุดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งเราอาศัยความสะดวกสบาย มีทำเลอยู่ที่ในเขตตัวเมือง ต่างกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ในอนาคตเราจะพัฒนาคลังพลาซ่าทุกสาขาตามความเหมาะสม และจะเห็นว่า คลังวิลล่านั้นถือว่า ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยใช้เวลาไปกว่า ๕ ปีถึงคืนทุนได้ ต้องการให้คนโคราชมาช่วยๆ กันดั่งสโลแกนที่ว่า คนโคราชบ้านเอ็ง อุดหนุนกันเอง” เสี่ยเหลียง กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ฉบับที่ ๒๕๙๔ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 


841 1,484