25thMay

25thMay

25thMay

 

November 14,2019

‘วิเชียร’นั่งนายกสมาคมกีฬา สัญญาจะทุ่มเทเต็มที่

สมาคมกีฬาโคราช ประชุมเลือกนายกฯ  คนใหม่ หลัง “พลเอกมารุต” ลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ สมาชิกพร้อมใจเลือก “ผู้ว่าฯ วิเชียร” ลั่นแม้หน้าที่เยอะแต่สัญญาจะทุ่มเทเวลาให้สมาคม พร้อมฟอร์มทีมบริหารภายใน ๑๕ วัน 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่ เนื่องจากพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ เพราะสุขภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานหลายตำแหน่งพร้อมๆ กัน จึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิโรจน์ เทียมเกรียงไกร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาจารย์หงอก” นายทะเบียนสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีจำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งด้วย

นายวิโรจน์ เทียมเกรียงไกร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากในปัจจุบัน พลเอกมารุตสุขภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานหลายตำแหน่งพร้อมกัน จึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้ว รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสมาคมฯ เข้ามาบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีกับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยนายกสมาคมฯ คนใหม่จะมีผลตั้งวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป”

จากนั้น นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน นายทะเบียนสมาคมฯ ชี้แจงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และนายวิโรจน์ เทียมเกรียงไกร เลขาธิการสมาคมฯ ได้ขอมติที่ประชุมเลือก ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ เป็นประธานการประชุมชั่วคราวในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 

ต่อมาผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯ คนใหม่ โดยนายสุริยะ วิงประวัติ อดีตครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะสมาชิกสมาคมฯ ได้เสนอชื่อ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม และสมาชิกสมาคมฯ ทั้ง ๗๕ คน ที่มาร่วมประชุม ได้ยกมือเลือกนายวิเชียร จันทร โณทัย เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ด้วยมติเอกฉันท์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาว่า “ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา ครั้นเมื่อพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ และทีมงาน ได้ทำหน้าที่ ก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านเอาใจใส่ในการกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะปัญหาเงินค้างจ่ายนักกีฬาที่สะสมมา ในวาระของพลเอกมารุตฯ ท่านได้แก้ไขสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งถือว่าเป็นความเอาใจใส่และความทุ่มเทของทีมงานในขณะนั้นด้วย และในการปฏิบัติงานในฐานะนายกสมาคมฯ คนใหม่ ก็จะดำเนินงานตามแนวทางของพลเอก มารุตฯ ที่สำคัญผมจะทำงานภายใต้ความคิดของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อทุกคนจะได้มีความใกล้ชิดต่อกัน

“ผมขอรับปากว่า จะเร่งดำเนินการตั้งทีมกรรมการบริหารให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ คาดว่าจะมีการจัดประชุมใหญ่ของสมาคมฯ อีกครั้ง เพื่อบอกกล่าวถึงแนวทางการทำงาน และถือเป็นโอกาสได้พบปะกันของสมาชิกสมาคมฯ ด้วย จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมาคมฯ อีกด้วย แม้ว่าหน้าที่ในความรับผิดชอบของผมจะมีมาก แต่ในทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญที่ผมจะต้องทุ่มเทให้เวลาและความรู้แก่สมาคมฯ สัญญาว่า ผมจะให้เวลากับสมาคมฯ เพื่อให้งานของสมาคมฯ ดำเนินการไปได้ด้วยดี” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

837 1,421